Kelam: Iraani-sanktsioonide leevendamine peab olema seotud reaalsete muutustega

Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam

FOTO: Peeter Langovits

Euroopa Parlament arutas täna Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni osavõtul iga-aastast kokkuvõtet ELi ühtsest välis-ja julgeolekupoliitikast (ÜVJP)maailmas, Eesti eurosaadik Tunne Kelam leidis, et sanktsioonid Iraani vastu mõjuvad ning nende leevendamine peab olema seotud reaalsete muutustega Teherani käitumises.

Europarlamendi resolutsiooni kavandi valmistas ette väliskomisjoni esimees Elmar Brok.

Arutelul sõna võtnud Eesti esindaja Euroopa Rahvapartei fraktsioonis Tunne Kelami väitel on ÜVJP peamiseks eesmärgiks omavahelise  koostöö tõhustamine. See on eriti tähtis globaalsete transformatsioonide jätkumise taustal.

«Et täita oma rolli globaalse tegijana peab ÜVJP kujundama ühtse otsustuskindluse ja usaldusväärsuse,» tõdes Kelam. «See tähendab tingimuslikkuse ja vastastikkuse põhimõtete rakendamist peamiste kriteeriumitena, seda eriti EL suhtluses autoritaarsete režiimidega.»

Tunne Kelami sõnul on tingimuslikkuse ja vastastikkuse üheks proovikiviks suhted Iraaniga. Kui EL reageerib niinimetatud liberaalsemale Iraani presidendile, siis ei tohi kaotada silmist Iraani tegelikku olukorda ega taotlusi.

«Üks kindel signaal on see, et rahvusvahelised sanktsioonid on lõpuks hakanud Iraanile tõsist valu tekitama,» ütles Kelam. «See on põhjustanud muutuse Teherani retoorikas. Iraani põhihuvi on esmalt sanktsioonidest vabaneda või neid vähemasti leevendada, mitte aga esmalt riiki välisvaatlejaile avada või oma salajasi programme peatada.»

Tunne Kelami sõnul on põhjust arvata, et Iraani uus president püüab müüa hea tahte deklaratsioone majandusliku surve leevendamise vastu. Just seetõttu on antud olukorras vastastikkuse rakendamine eluliselt tähtis, kuivõrd Teheran üritab võita aega viimaks edukalt lõpule oma tuumarelvade ehitamise programm.

«Teherani kavades ega käitumises ei muutu midagi ilma range tingimuslikkuse rakendamiseta. See tähendab, et igale sanktsioonide lõdvendamisele tuleb meie partneril vastata samaväärse kõva valuutaga -  reaalsete tegudega, mitte aga ähmaste viidetega võimalikele muutustele,» kinnitas Kelam.

Tagasi üles