MSNis naisena esinenud noormehed petsid ohvritelt välja sadu tuhandeid kroone

FOTO: AFP / Scanpix

Tartu maakohus tunnistas 18-aastase Tauri Partsi ja sama vana Stieven Saukase süüdi kelmuses, väljapressimises ja arvutikelmuses ning karistas neid tingimisi vangistustega.

Partsi karistati osade kuritegude eest ühe- ja osade kuritegude eest nelja-aastase tingimisi vangistusega. Mõistetud karistustele liideti ka talle varasema kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa.

Kuna aga kriminaalasi lahenes lühimenetluses, vähendati tulenevalt kriminaalmenetluse seadustiku sätetest liidetud karistusi ühe kolmandiku võrra. Lõplikuks karistuseks mõisteti Partsile kolm aastat ja kaks kuud tingimisi vangistust kolmeaastase katseajaga.

Karistusaja hulka arvati ka eelvangistuses viibitud seitse kuud ja kaks päeva.

Saukast karistati nelja-aastase tingimisi vangistusega, kuid lühimenetluse tõttu ühe kolmandiku võrra vähendades peab ta kandma kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse tingimisi vangistuse kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse katseajaga. Karistusaja hulka arvati ka eelvangistuses viibitud kolm päeva.

Kriminaalasja raames esitatud tsiviilhagide katteks peab Parts kannatanute kasuks hüvitama 164 941 krooni ja Saukas 43 530  krooni.

Süüdistuse järgi nõudis Parts eelmise aasta märtsis suhtlusportaalis MSN kannatanuga suheldes vägivallaga ja häbistavate andmete avaldamisega ähvardades panganeti paroolide andmist või kannatanupoolset rahamaksmist 15 000–20 000 kr suuruses summas.

Lisaks tegi Parts pärast seda kannatanu väljalülitatud telefoni ähvardava kõne raha nõudmisega.

Saukas nõudis süüdistuse järgi eelmise aasta jaanuaris ja veebruaris internetis tütarlapsena esinedes ja kannatanuga suheldes häbistavate andmete avaldamisega ähvardades 15 000–20 000 kr maksmist.

Lisaks pettis Parts 2008.–2009. aastal meeskannatanutelt internetis tütarlapsena esinedes välja üle 46 000  kr ja Saukas 2007.–2009. aastal üle 41 000 kr. Peamise ettekäändena küsisid noormehed raha üürimakse tasumiseks, lubades raha laenajatele tagasi maksta.

Samuti tekitas Parts 2008.–2009. aastal mitmekümnele meeskannatanule internetis tütarlapsena esinedes nii neile veebikaameras tasulist striptiisi-show`d lubades ja kui ka neilt internetipanga paroole välja pettes ja kannatanute loata enda kontole ülekandeid tehes kahju üle 132 000 kr.

Samuti süüdistati Partsi rahapesus kuriteo toimepanemise tulemusena saadud raha tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamise eesmärgil. Rahapesu süüdistuses mõistis kohus aga Partsi õigeks, kuna tal puudus tahtlus rahapesu toime panna.

Parts on varem kriminaalkorras karistatud ühel korral, Saukast varem kriminaalkorras karistatud ei ole.

Tagasi üles