Pevkur leevendab nõudeid lasteaedadele
Linnapea asemel osales ministriga kohtumisel Pealinna peatoimetaja

Lasteaed.

FOTO: SCANPIX

Sotsiaalminister Hanno Pevkur saadab täna e-õigusesse kooskõlastamisele määruse, millega lihtsustatakse veelgi lasteaedadele kehtestatud tervisenorme.

Täna hommikuks oli sotsiaalminister lasteaiatüli lahenduste otsimiseks enda juurde kutsunud Tallinna linnapea Edgar Savisaare, ent sotsiaalministeeriumi pressiesindaja sõnul oli linnapea enda asemel kohtumisele saatnud haridusameti juhataja Andres Pajula ja ajalehe Pealinn peatoimetaja Maarja-Liis Arujärve.

«Täna nõustus Tallinn väljapakutud lahendusega, mis annab lastevanematele kindluse, et lasteaiakohad säilivad ning sügisest saavad ka selleks õigust omanud vanemad lapsele lasteaiakoha,» sõnas Pevkur.

Määruse muudatus lubab lasteasutustel tegutseda olemasolevates ruumides ja maa-alal juhul, kui neil on 1. jaanuari 2010 seisuga kehtiv koolitusluba. Selline säte välistab omavalitsuste erinevad tõlgendused ning võimaldab nii-öelda nõukogudeaegsetel lasteaedadel tegutseda edasi tingimusel, et aiarühmas olevate laste arv ei ületa 24 last ning sõimerühmas 16 last.

Jätkuvalt peavad lasteaiad vastama kõikidele muudele tervisekaitsenõuetele, nagu näiteks nõuded ruumide viimistlusele, ventilatsioonile, sisustusele või korrashoiule.

«1. jaanuarist me küll leevendasime nõudeid olemasolevatele lasteaedadele, aga selgus, et omavalitsused tõlgendasid varasemat määrust väga erinevalt,» ütles minister.

Erinev tõlgendus ja lasteaedade alarahastamine läbi viimaste aastate oligi toonud Tallinnas kaasa lasteaedade ülerahvastatuse ning tervisekaitsenõuetega vastuollu mineku.

«Samas loodan siiralt, et Tallinna linnavalitsus taastab lasteaedade rahastamise ning lapsevanemad saavad usaldada oma lapse lasteaeda teadmisega, et lapse tervis ei satu seal ohtu,» lisas minister.

Lisaks kutsub sotsiaalministeerium kokku laiapõhjalise töörühma, et kõiki lasteaedadele esitatavaid tervisekaitsenõudeid uuesti kirjeldada. Töörühma kaasatakse ka omavalitsuste, lasteaedade ja lastevanemate esindajad.

Tagasi üles