Kaheksal omavalitsusel pole siiani kohustuslikku üldplaneeringut

Tartu kesklinna üldplaneering.

FOTO: Graafika: Kaido Linde

Regionaalminister Siim Kiisler pöördus kaheksa omavalitsuse poole, kes pole seitsme aasta jooksul kehtestanud kohustuslikku üldplaneeringut ning andis neile aega kolm kuud planeeringu kehtestamise ajakava koostamiseks.

«Selline olukord on lubamatu. Planeeringut ei ole vaja regionaalministrile või riigikontrolörile, vaid ikka kohalikele inimestele ja ettevõtjatele. Neil on oma edaspidiste otsuste tegemiseks vaja teada, mis piirkonnas juhtuma hakkab,» ütles regionaalminister Siim Kiisler.

Planeerimisseaduse alusel pidid kohalikud omavalitsused tagama linna üldplaneeringu kehtestamise hiljemalt 2006. aasta 1. jaanuariks ja valla üldplaneeringu kehtestamise hiljemalt 2007. aasta 1. juuliks.

Tänase seisuga puudub üldplaneering aga Mõisaküla linnal ning Kasepää, Tootsi, Koonga, Vigala, Piirissaare, Mäksa ja Rõuge vallal.

Pärast kohalike omavalitsuste valimisi tuleb omavalitsustel planeeringud kuue kuu jooksul üle vaadata ja tulemused maavanemale esitada. Samuti tuleb tulemustest ka avalikkust teavitada. «Omavalitsustel on kohustus planeering vähemalt kord nelja aasta jooksul üle vaadata ja see toimub uue volikogu koosseisu kinnitamise järel,» selgitas Kiisler.

«Eelkõige on selle mõte üle vaadata, kas praegused planeeringud on veel asja- ja ajakohased või on vajadus muudatuste järgi,» ütles Kiisler. Samuti tuleb vaadata, kas on tarvis koostada uusi planeeringuid või ehk tunnistada kehtetuks detailplaneeringuid. Viimane vajab konkreetselt põhjendatud otsust.Lisaks tuleb analüüsida, millised on olnud senise planeeringu elluviimise olulised mõjud majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale ning oluliste negatiivsete mõjude vähendamise võimalused.

Kõikidele omavalitsustele on saadetud ka regionaalministri valitsemisalas koostatud juhendmaterjal, mis abistab neid planeeringute ülevaatamisel.

Üldplaneeringuga pannakse paika valla või linna ruumilise arengu põhisuunad ja tingimused.

Tagasi üles