Ministeerium usaldab kooliküpsuse määramise lasteaiale

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees.

Haridusministeeriumi hinnangul peaks eelkõige lasteaiad ise otsustama, millal nende kasvandikud piisavalt kooliküpseks saavad.

Tallinna haridusamet leidis eelmisel nädalal riigikogu kultuurikomisjonis põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu laiendatud arutelul, et ei ole selge, millele tuginedes on lasteaed pädev hindama lapse intellektuaalset, füüsilist ja sotsiaalset koolivalmidust.

«Kas koolieelsetes lasteasutustes töötavad vastava hinnangu andmiseks pädevad spetsialistid?,» küsis amet oma kirjalikus pöördumises.

Haridusameti hinnangul võib lasteaiatöötajatele sellise võimu andmine tekitada olukorra, kus lasteaiakohtade vähesusest tulenevalt soovitatakse kooli minna lastel, kes ei ole veel mõnes valdkonnas koolivalmid.

Haridusministeerium ei olnud siiski eile riigikogu kultuurikomisjonile saadetud omapoolses selgituses Tallinna kriitikaga nõus.

«Me ei leia, et lasteasutused oleksid sel määral ebausaldusväärsed, et hakkaksid pahatahtlikult suunama kooli lapsi, kes ei ole kooliküpsed,» seisab ministeeriumi kirjas.

Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

«Lasteaia pedagoogidel on vajalik ettevalmistus, et hinnata lapse koolivalmidust, kui lapsel just ei esine erivajadusi, mille puhul nõustamiskomisjon peab tegema otsuse koolivalmiduse osas ja vajadusel soovitama koolikohustuse täitma asumist edasi lükata,» lisas ministeerium.

Tähelepanuta ei tohiks ministeeriumi teatel jätta ka asjaolu, et tavapärasest varem saab kooli minna vaid vanema soovil, kes ometi ei lähtu sellest, et lasteaeda vabu kohti juurde tekitada.

Kultuurikomisjon otsustas pärast ministeeriumi selgituste kuulamist praegust põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu sõnastust selles küsimuses mitte muuta ehk Tallinna haridusameti tähelepanekut mitte arvestada.
 

Tagasi üles