Politseinikke ja päästjaid ootab uuel aastal palgatõus

Politsei ja päästjad.

FOTO: Marko Saarm / Sakala

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) ja päästeameti töötajaid ootab tuleval aastal ees palgatõus, PPAs tõuseb palk eelkõige kõrgema riskiastmega ametikohtade töötajatel ning päästeametis kutsekoolituse läbinud päästjatel.

Siseminister Ken-Marti Vaher ütles Postimehele, et politseinike puhul saavad palgatõusu eelkõige need, kes töötavad kõrgendatud riskiga ametikohtadel ja on madalapalgalised.

Väike-Maarja päästekoolis kutseõppe omandanud päästjate palk tõuseb tuleval aastal 6,5 protsenti, samas kui iga päästja palk tõuseb vähemalt kolm protsenti. Siseministri sõnul tähtsustab riik sellega päästjate kutseõpet ja annab selge signaali, et teadmised, oskused ning haridus on päästevaldkonnas hinnatud.

«Kõige olulisem on panustada inimestesse, kokku läheb palgatõusu peale 5,1 protsenti personalifondist. Tuleval aastal suureneb palk 75 protsendil politsei- ja piirivalveameti inimestel. Sellel aastal oli see suhtarv ligikaudu sama,» sõnas siseminister.

2014. aastal suurenevad palgad politsei- ja piirivalveametis kokku 4100 töötajal. Kolme madalaima astme politseiametnikel tõuseb astmepalk vähemalt 7,3 protsenti. Palgatõus palgaastmetel 1-8 puudutab enam kui 3000 politseinikku.

Kõikidel piirkonnapolitseinikel tõuseb palk vähemalt 4,4 protsenti, keskmiselt on nende palgatõus 7,4 protsenti. Piirkonnapolitseinike madalaim palk tõuseb 855 eurolt 900 euroni. 2013. aastal tõusis 266 piirkonnapolitseiniku ehk rahvakeeli konstaabli palk keskmiselt 14 protsenti.

Lisaks tõusevad regioonitasud nii põhja prefektuuris kui Ida-Virumaal, vastavalt 50 ja 62 protsenti. «Sel aastal lõime PPA-s ühtse palgasüsteemi, et lõpetada senised palgaerinevused sarnast tööd tegevate ametnike vahel. 2014. aastal viime palgad paremini vastavusse töö koormuse ja piirkonna eripäradega,» sõnas siseminister.

Tõusevad ka kriminaalpolitseinike palgad, seda eeskätt narkopolitseinikel ja prefektuuride kriminaaluurijatel.

Narkopolitsei palgafond kasvab vähemalt 10 protsenti. See on jätkuks raske ja varjatud kuritegevuse vastase võitluse võimekusse panustamisele, eelnevatel aastatel on siseministeerium muu hulgas suurendatud korruptsioonivastase uurimise ja kriminaaltulu tuvastamise suutlikkust.

Prefektuuride kriminaaluurijate palk tõuseb vähemalt 6,3 protsenti, keskmiselt on palgatõus 13 protsenti. Kriminaalpolitsei tugevdamiseks üle-Eestiliselt tõstetakse 412 maakondades töötava kriminaalmenetleja palka. Palk tõuseb uurijatel, vanemuurijatel, juhtivuurijatel ja eriasjade uurijatel prefektuurides, välja arvatud nooremuurijatel. Madalaim palk tõuseb kriminaalmenetlejatel 855 eurolt 975 euroni.

2014. aastal tõuseb palk kõigil 1823 komandotasandi päästeteenistujal, palk kasvab ka tuleohutusjärelevalve ametnikel ja demineerijatel.

Suurema koormusega ehk teise ja kolmanda grupi komandode kutseharidusega päästjate ja vanempäästjate palk kasvab 6,5 protsenti ehk 664 eurolt vähemalt 707 euroni. Kõigi kutseharidusega juhtivpäästjate palk tõuseb viis protsenti ehk 760 eurolt vähemalt 798 euroni. Teise ja kolmanda grupi komandode meeskonnavanemate, rühmapealike, komandopealike ning operatiivkorrapidajate palk tõuseb 6,7 protsenti, mis puudutab kokku 448 inimest.

Kõige madalama sissetulekuga elupäästjate ehk esimese grupi elupäästevõimekusega komandode päästjate, meeskonnavanemate ja komandopealike töötasu tõuseb vähemalt kümme protsenti. Ülejäänud ehk kutsehariduseta päästjate palk kerkib kolm protsenti. Samuti suureneb demineerijate ja tuleohutusjärelevalveinspektorite palk vähemalt viis protsenti.

Järgmisel aastal on siseturvalisuse eelarve riigituludest 287,4 miljonit eurot, mis on võrreldes eelneva aastaga 8,1 protsendi võrra enam. Siseturvalisuse eelarve koos välistoetustega on kokku 315,2 miljonit eurot, mis on 11,5 protsenti suurem kui tänavu.

Siseministeeriumi järgmise aasta eelarvest moodustab 54,6 protsenti ehk 157,0 miljonit eurot politseinike, piirivalvurite, päästjate ja teiste turvalisust tagavate inimeste palgafond. Võrreldes 2013. aastaga on olemasolevate töötajate palgafond siseministeeriumi valitsemisala eelarves suurenenud 5,1 protsenti, mis on sarnane kogu valitsussektori tõusuga.

Tagasi üles