IRLi ettepanekud Reformierakonnale: tankid, haldusreform ja üksikvanemate elatisrahafond

IRLi lipud.

FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Täna kogunenud IRLi eestseisus arutas poliitilist olukorda ja tegi Reformierakonnale ettepaneku jätkata ühises koalitsioonis. Postimees avaldab IRLi ettepaneku parempoolse koalitsiooni jätkamiseks:

Reformierakonna ja IRL koalitsioon on kindlustanud mitmete Eesti arengule oluliste reformide läbiviimise. Tunnustame teid ühiselt tehtud raskete, ent vastutustundlike otsuste eest, nagu eurole üleminek, riigikaitse kulude tõstmine 2 protsendini, pensioniea tõstmine koos jätkusuutliku pensionitõusuga ning tööturu liberaliseerimine, samuti tulevikku suunatud otsuste, nagu tasuta kõrghariduse ja vajaduspõhiste õppetoetuste võimaldamise ning vanemapensioni sisseseadmine, eest.

Praeguses kriitilises julgeolekusituatsioonis Euroopas on esmane tagada Eesti julgeolek ning venitusteta valitsuse vahetus. Uus valitsus peab põhinema selgel maailmavaatelisel alusel, siis on ta võimeline langetama pikaajalise mõjuga otsuseid.

IRL on seisukohal, et oluline on vajalike reformidega sihikindlalt edasi minna selmet neid populistlikel kaalutlustel vältida või hoopis tagasi pöörata. Reformid on eelduseks pikaaegsele majanduskasvule ja inimeste heaolu tõusule. Sellest tulenevalt kutsume teid jätkama valitsuskoostööd lähtudes järgmistest põhimõtetest:

1. Eesti julgeolekupoliitika jätkumine, mille keskseteks elementideks on:

a) kaitsevõime kasvatamine eesmärgiga kiiresti välja arendada soomusmanöövervõime ning hankida tankid ja jalaväe lahingmasinad;

b) konservatiivne kodakondsus- ja immigratsioonipoliitika.

2. Otsustatud reformide jätkumine ja takerdunud reformide käivitamine, mille keskseteks elementideks on:

a) haridusreformid (riigigümnaasiumid, koolivõrgu korrastamine, õpetajate palgatõus ja gümnaasiumiõppe üleminek eesti keelele);

b) transpordi-, energia- ja taristumonopolide allutamine avalikele huvidele (rongi- ja lennuliikluse ümberkorraldused, taastuvenergia toetuste ohjamine, gaasimonopoli lahutamine);

c) haldusreform.

3. Perede heaolu kasvule suunatud otsused:

a) tulumaksuvaba miinimumi suurendamine;

b) ringiraha, lastetoetuste kasv ja üksikvanemate elatisrahafondi sisseseadmine;

c) SMS- ja kiirlaenukontorite ohjamine.

4. Korruptsiooni ohjeldamisele suunatud otsused:

a) riigi äriühingute juhtimisreform, läbi ühtse haldusüksuse moodustamise ja nõukogude depolitiseerimise;

b) rahvusvaheliste soovituste rakendamine erakondade rahastamise läbipaistvamaks muutmiseks;

c) sõltumatu korruptsiooniuurimise säilitamine.

Tagasi üles