Küüt: piirivalve jääb riiklikult oluliseks ülesandeks

Ikla piiripunkt.

FOTO: Ants Liigus

Politsei- ja piirvalveameti peadirektor Raivo Küüt ütles piirivalve aastakonverentsil, et piirivalve kui funktsioon oli, on ja jääb riiklikult oluliseks ülesandeks, olles saanud pidevalt uusi mõõtmeid, tähtsustudes eriti Euroopa Liidu liikmelisuse kontekstis.

«Rahvusvaheline mõõde, mis piirivalve töö juures on aina olulisemaks saanud, paneb piirivalvuritele erilisi kohustusi,» sõnas Raivo Küüt.

Piirivalve tegutseb väga erinevatel tasanditel, mis on Euroopa välispiiride agentuuri Frontex liikmete tegevuse aluseks. Need on integreeritud piiriturvalisus, mis kätkeb endas infovahetust, migratsioonikorraldust ja pidevat riskianalüüsi ning koostööd nii naabrite, Euroopa, kui kolmandate riikide, aga ka tolliorganite ja teiste riigiasutuste vahel.

Politsei ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja piirivalve alal Tõnu Hunt ütles oma ettekandes, et Eesti seisab silmitsi suureneva ebaseadusliku sisserände survega ja välismaalaste üle piiri toimetamisega tulu teenivate kurjategijate tegevuse aktiviseerumisega.

«Tänases Euroopas on tegemist ühelt poolt varjupaiga taotlejatega, kes on tõeliselt hädas ja vajavad rahvusvahelist kaitset ning teiselt poolt paremat elujärge otsivate organiseeritud kuritegevuse klientidega, kes ohustavad sisejulgeolekut. Nende kahe grupi eristamine nõuab organisatsioonilt professionaalset personali ja laiapõhjalist rahvusvahelist koostööd,» ütles Tõnu Hunt.

Konverentsil leiti, et rahvusvaheline julgeolek, vabadus ja õiguste kaitse, nagu ka riikide siseturvalisus, ei sõltu tänapäeval enam ühe riigi enda pingutustest, vaid sellesuunalisest tõhusast rahvusvahelisest koostööst. Globaliseerumisega paratamatult kaasnevate ohtudega saab paremini toime tulla siis, kui mitmete osapoolte vahel valitseb koostöö.

Konverentsi lõpetanud paneeldiskussioonil tõdeti, et piir ning selle valvamisega seonduv puudutab väga paljusid ametkondi. Osalejad arutasid, kuidas tagada hea koostöö avaliku, era- ja kolmanda sektori vahel, et piiriületamine oleks Eesti elanikele ja külalistele lisaks turvalisusele ka võimalikult mugav ja kiire.

Politsei- ja piirvalvekolledži Muraste koolis toimunud traditsioonilist piirivalvekonverentsi peetakse juunikuus tähistamaks Eesti piirivalve looja kindralmajor Ants Kurvitsa sünniaastapäeva.

Tagasi üles
Back