Tallinnas kogunesid õhutõrjerakettide Mistral spetsialistid

Kaitseväelased proovivad raketisüsteemi Mistral.

FOTO: Kaitsevägi

Tallinnas algas Mistral-tüüpi lähimaa õhutõrjesüsteeme käsitlev kolmepäevane seminar, millest võtavad osa spetsialistid nendest riikidest, kus Mistral-tüüpi õhutõrjesüsteem kasutusel on.

Igal aastal toimuva seminari eesmärk on vahetada kogemusi ning tihendada koostööd Mistralidega seonduva väljaõppe ja varustuse valdkonnas.

Eesti delegatsiooni seminaril juhib õhutõrjepataljoni ülem major Mati Tikerpuu, kelle sõnul osaleb Eesti sellel üritusel küll juba neljandat korda, kuid teisi Mistrali kasutajaid võõrustatakse Tallinnas esimest korda.

«Selline klubilaadne üritus annab spetsialistidele väga hea võimaluse saadud kogemusi ja informatsiooni omavahel vahetada – seda just relvade praktiliste kasutajate tasemel,» selgitas Tikerpuu.

«Eesti on nendel üritustel osalemisest juba ka võitnud, sest meie hea õhutõrjealane koostöö Belgiaga algas just sellest üritusest,» lisas ta.

Seminaril osalevad lisaks Eestile veel kuue riigi – Austria, Belgia, Küprose, Ungari, Norra ja Prantsusmaa – esindajad. Lisaks kogemuste vahetamisele valmistatakse seminaril ette ka Mistrale kasutavate riikide ühismemorandum, mis annab tulevikus varustuse ja väljaõppealasele koostööle selgema ja laiema aluse.

Eesti kirjutas Mistral-tüüpi lähimaa õhutõrjesüsteemi hankelepingule alla 2007. aastal. Viimased õhutõrjesüsteemi osad jõudsid Eestisse sel kevadel. Mistral-tüüpi lähimaa õhutõrjesüsteem on peamiselt mõeldud vahetult lahinguvälja kohal lendavate lennuvahendite hävitamiseks ning tänasel päeval ennekõike kaitseväe jalaväebrigaadi kaitseks.

Valitsus kiitis 2009. aasta jaanuaris heaks sõjalise kaitse arengukava 2009-2018, mille üks prioriteet on õhukaitse tugevdamine, sealhulgas olemasoleva lähimaa-õhutõrje süsteemi täiustamine. Arengukava kohaselt on kavas piiratud mahus välja arendada ka mobiilne keskmaa õhutõrjesüsteem.

Tagasi üles