Haridusministeerium ei kooskõlasta uut lõimumiskava

Jevgeni Ossinovski.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Haridus- ja teadusministeerium jätab kooskõlastamata kultuuriministeeriumis välja töötatud lõimumiskava aastani 2020, kuna minister Jevgeni Ossinovski sõnul ei täida kava praegusel kujul oma eesmärki ning suures osas on sinna lisatud meetmed vaid Euroopa Liidult raha saamiseks.

«Lõimumiskava peaks toetama integratsiooni Eesti ühiskonnas ja nägema nende meetmete täitmiseks ette meetmed, kuid minu hinnangul ei vasta programm sellele väljakutsele,» ütles sotsiaaldemokraadist haridusminister Jevgeni Ossinovski Postimehele.

Ta märkis, et lõimumiskava valmimisele eelnes pikaajaline kulukas protsess, mille raames tegid teadlased korraliku integratsioonimonitooringu, kus on väga põhjalikult analüüsitud erinevaid tahke ja pakutud lahendusi.

«Lõimumiskava sissejuhatuses küll mainitakse varasemat protsessi ja vajadust läheneda erinevatele lõimumise sihtrühmadele erinevalt. Minu hinnangul ei lähtu kultuuriministeeriumi pakutud meetmed lõimumise strateegilisest arengust, vaid sellest, millele on võimalik Euroopa Liidu fondidest raha saada,» ütles Ossinovski.

Ta tõi näiteks, et ligi 25 protsenti kogu lõimumiskava rahastusest ehk neli miljonit eurot on planeeritud uusimmigrantide meetmele. «Kui me mõtleme, kui vähe meil on uusimmigrante, siis ei vasta see proportsioon kuidagi selle valdkonna tähtsusele,» märkis ta.

Ossinovski sõnul on lõimumisprogrammis planeeritud eelarve 2017. aastani 19 miljonit. Aastatel 2017-2020 lisandub veel 15 miljonit. «Ehk keskmiselt on programmi eelarve 5 miljonit eurot aastas, mis on umbes kaks korda vähem kui eelmises kavas.»

Haridusministri hinnangul on uue lõimumiskava ambitsioon võrreldes eelmisega ääretult tagasihoidlik.

«Välja on jäetud väga olulisi valdkondi, näiteks eelmine kava rõhutas vajadust vähendada sissetulekute ja töötuse näitajate erinevust eestlaste ja mitte-eestlaste vahel. Need suured eesmärgid jäid täitmata. Selle asemel, et pakkuda uues kavas paremaid meetmeid, on need eesmärgid üldse ära kaotatud. Võrdsus tööturul on uues kavas täiesti kajastamata,» rääkis Ossinovski.

Ta nentis, et lõimumiskavas haridusministeeriumi tegevustena märgitud punktid on sisuliselt need, millega ministeerium niikuinii oma arengukavast lähtuvalt tegeleb.

«Meie seisukohast ei oleks sellisel viisil seda lõimumiskava vaja, sest see ei sätesta mingeid ambitsioone. Ei ole koordineeritud tegevusi, mis aitaksid seda valdkonda paremaks muuta. Kindlasti oleks vajalik selle kava märkimisväärne ümbertegemine,» lausus haridusminister.

Kultuuriministeerium saatis aprilli lõpus kooskõlastusele lõimumiskava aastani 2020. Ministeeriumid saavad kavale ettepanekuid ja märkusi esitada tänaseni.

Tagasi üles