Suuremad kõrgkoolid alustavad uuel nädalal avalduste vastuvõtmist

Tartu Ülikool.

FOTO: Margus Ansu

Kuigi elektrooniline sisseastumisdokumentide vastuvõtt juba mõnes ülikoolis käib, algab suurem avalduste esitamine uuel nädalal. Koolidesse sissesaanute nimekirjad saavad teatavaks valdavalt juuli lõpuks.


Tallinna Tehnikaülikoolis algab sisseastumisdokumentide vastuvõtt põhiõppesse ja doktorantuuri 28. juunil, magistriõppesse oodatakse avaldusi alates 30. juunist. Sisseastumise infosüsteemi kaudu saab riigieelarvelisele õppekohtadele põhiõppesse avaldusi esitada 9. juulini.

Esimesed tasuta õppekohtadele sissesaanute nimekirjad põhiõppes ja magistriõppes avaldatakse 15. juulil. Doktoriõppe nimekirjad avaldatakse 9. juulil.

Tasuta õppekohtadele võtab TTÜ sel aastal vastu 2 567 üliõpilast, neist 1 696 bakalaureuse-, inseneri- ja rakenduskõrgharidusõppesse, 809 magistriõppesse ning 62 doktoriõppesse. TTÜ ootab üliõpilasi 101 erinevale õppekavale. 

Sel aastal saab tehnikaülikooli kandideerimisel esitada paralleelselt kolm avaldust – kahele tasuta ja ühele tasulisele õppekohale.

Eelmisel aastal olid tehnikaülikooli populaarseimad erialad majandus, IT, ehitus ja mitmed sotsiaalteaduskonna erialad.

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool hakkas doktoriõppe avaldusi vastu võtma 7. juunist, magistriõppe avalduste vastuvõtt algas 21. juunil ning bakalaureuseõppesse kandideerijad saavad avaldusi esitama hakata 28. juunist. Avaldusi oodatakse magistriõppesse 2. juulini, bakalaureuseõppesse 16. juulini. Avatud ülikooli õppe vastuvõtt algab 16. augustil.

Päevase õppe vastuvõetud kõikidesse õppeastmetesse selguvad hiljemalt 20. juulil ning avatud ülikooli vastuvõetud 14. septembril. TÜ vastuvõtu peaspetsialist Kaja Karo sõnul võib oodata, et tuleval õppeaastal alustab Tartu Ülikoolis õpinguid kõikides õppeastmetes kokku umbes 5000 uut üliõpilast.

Tartu Ülikooli pressiesindaja Mehis Tuisk selgitas, et neil toimub sisseastumine bakalaureuseõppesse valdavalt lävendipõhiselt, mitte paremusjärjestuse alusel. «Kui sisseastuja ületab oma eksamite ning sisseastumiskatsete tulemustega soovitud eriala lävendi, võtab ülikool ta ka vastu. Tudengikandidaadid saavad nii enne dokumentide esitamist teada, kas nad pääsevad ihaldatud eriala õppima või mitte,» rääkis Tuisk.

«Need, kelle tulemused jäävad alla lävendi, ei esita ka oma avaldusi, mistõttu on statistiliselt keeruline välja tuua, millised on populaarseimad erialad, kuhu kandideeritakse. Siiski on tunda, et huvi on suurem inglise, prantsuse ja hispaania keele, sotsiaalteaduste ning õigus- ja majandusõppe vastu. Üha rohkem soovitakse õppima asuda ka õpetajakoolituse ja loodusteaduste õppekavadel,» lisas Tuisk.

Tartu Ülikooli võetakse paremusjärjestuse alusel tudengeid vastu ainult arstiteaduskonnas ja viimastel aastatel on konkurents järgemööda tõstnud sisseastujate taset. Näiteks kui 2006. aastal oli viimase arstiteadust õppima pääsenu sisseastuja punktisumma 78,25 palli, siis 2009. aastal oli see juba 84,6 palli.

Bakalaureusetasemel avati tänavu ingliskeelse ettevõttemajanduse õppekava. Magistriõppes reorganiseeriti olemasolevaid õppekavasid nii, et keemia-, bioloogia-, füüsika-, ja geograafiaõpetaja haridust saab omandada gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekava nime alt. Samuti ühendati inglise keele ja inglise keele õpetaja õppekavad anglistika õppekavaks.

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikooli algab SAISi portaalis sisseastumisdokumentide vastuvõtt 29. juunil, paberil saab dokumente esitada 1. juulist.

Vastuvõtt kestab 8. juulini, eksamid algavad 12. juulist. Erandina saab veel kuni 19. juulini SAISi kaudu esitada dokumente nendele erialadele, kuhu kandideerimisel arvestatakse üksnes riigieksamite tulemusi. Üks inimene saab kandideerida korraga kuni kahele erialale, avaldusi saab korraga esitada nii riigieelarvelisele kui riigieelarvevälisele kohale.

Vastuvõtulauad on ülikooli aulas avatud 1.–6. juulil kella 10–16. Samal ajal on Narva maantee 25 õppehoone fuajees avatud sisseastujate infopunkt.

Maaülikool

Maaülikoolis algas elektrooniliselt avalduste vastuvõtmine bakalaureuseõppesse astumiseks 21. juunist ning kestab riigieelarvelistele õppekohtadele 8. juulini ning riigieelarvevälistele kohtadele kuni 22. juulini.

Ülikooli peahoones võetakse avaldusi vastu alates 28. juunist.

Riigieelarvelistele kohtadele vastuvõetute nimekirjad kinnitab EMÜ vastuvõtukomisjon 13. juulil, nimed avalikustatakse 14. juulil.

Riigieelarvevälistele õppekohtadele statsionaarsesse õppesse vastuvõetute nimekirjad kinnitab vastuvõtukomisjon 27. juulil, vastuvõetute nimed avalikustatakse 28. juulil.

Avalduste vastuvõtt magistriõppesse kestab 8. juulini.

Maaülikooli vastuvõtu peaspetsialist Tiiu Lille rääkis, et riigieelarvelisi kohti on koolis 503 ning magistriõppevõimalus on 299-l inimesel.

Maaülikoolis on algaval õppeaastal kaks uut eriala- biotehnilised süsteemid  rakenduskõrgharidusõppes ja toiduainete tehnoloogia.

Tagasi üles
Back