Õiguskantsler: alaealise abordiõigust piiratakse liigselt

Õiguskantsler Indrek Teder

FOTO: Andres Haabu / Postimees

Õiguskantsler Indrek Teder tegi riigikogule ettepaneku viia raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus põhiseadusega kooskõlla. Õiguskantsler leiab, et alaealise abordiõigust piirav säte ei ole põhiseaduspärane.

Kehtiv raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus ei võimalda alaealisel seadusliku esindaja nõusolekuta või kui esindaja ei ole nõus, siis kohtu loata aborti teha. Õiguskantsleri hinnangul on selline keeld põhiseadusega vastuolus, kuna piirab ebaproportsionaalselt alla 18-aastase naise enesemääramise õigust, seades teda liigselt sõltuvusse oma vanematest või eestkostjast. Teder toonitas, et sõltumata alaealisusest on inimesel põhiõigused. «Kui alaealine on võimeline andma oma raseduse katkestamiseks teavitatud nõusoleku, pole põhjendatud täiendavalt nõuda vanema või muu kolmanda osapoole nõusolekut,» leiab õiguskantsler.

Vaidlusaluste piirangute tõttu ei saa teismeline vanemate nõusolekuta aborti teha ka juhul, kui tal puuduvad nendega usalduslikud suhted ning valitseb vanematest lähtuv oht vaimseks või füüsiliseks vägivallaks. «Seadus ei võimalda arvestada alaealise eluküpsuse ning tema vanematest lähtuvate ohtudega. Samuti puudub võimalus teha erandeid juhtudel, kui lootel on ilmnenud väärareng või kui eostamine on toimunud vägistamisega,» selgitas Teder. Ta lisas, et teismelisel on õigus privaatsusele ja arsti-patsiendi usaldussuhte kaitsele olukorras, kus ta on põhjendatult oma vanemate kaasamise vastu.

Õiguskantsler Indrek Teder leiab, et seadusandja võiks lubada alla 18-aastase raseduse katkestamist tema enda nõusolekul. Naistearst peaks selleks esmalt hindama raseda võimet nõusolekut anda ning veenma alaealist oma vanemaid kaasama. Kui naistearst kahtleb alaealise küpsuses oma huvidele vastava otsuse langetamiseks, kuid vanema kaasamisele on alaealine kindlalt vastu, on võimalik vajadusel kaasata teisi nõustavaid eksperte.

Tagasi üles
Back