Valitsuse saja päeva olulisimad teod

Taavi Rõivas ja Sven Mikser Kadriorus presidendi juures.

FOTO: Liis Treimann

Täna täitub Taavi Rõivase valitsusel sada päeva. Seega lõppeb kriitikavabaaeg, mis on mõeldud sisseelamiseks. Postimees toob välja saja päeva olulisemad teod.

•    Aprillis vastu võetud riigi eelarvestrateegia aastateks 2015–2018 sätestab kaitsekulude hoidmise kahe protsendi tasemel, Ämari lennubaasist sai Balti riikide õhuturbeoperatsiooni teine baaslennuväli.

•    Peretoetuse tõstmine.

•    Tulude maksuvaba miinimumi tõstmine 144 eurolt 10 euro võrra igal aastal 2018. aastani ning töötuskindlustuse maksemäära vähendamine 0,6 protsendi võrra.

•    Valitsus on esitanud riigikogule arutamiseks töövõime reformi eelnõud, millega soovitakse pakkuda tervisekahjustusega inimestele kompleksselt abi ja toetust tööturul osalemiseks.

•    Juunis jõudis riigikokku valitsuse eelnõu, millega laiendatakse koolilõuna toetuse maksmist lisaks põhikooli õppureile ka gümnaasiumiõpilastele.

•    Euroopa Komisjoni heakskiidu sai valitsuse esitatud eurotoetuse kasutamise partnerluslepe, millega suunatakse Eesti arengusse 4,4 miljardit eurot.

•    Mais sai valitsuse heakskiidu maaelu arengukava 2014–2020, milles nähakse ette maaelu edendamist toetavaid tegevusi enam kui miljardi euro eest.

•    Juunis esitas valitsus riigikogule eelnõu, millega luuakse täpsem regulatsioon e-residendile digitaalse isikutunnistuse väljaandmiseks.

•    Riigivalitsemise paindlikkuse tõstmiseks muudeti vabariigi valitsuse seadust, andes peaministrile õiguse määrata ministrite pädevusvaldkonnad.

•    E-riigi üldise arengu suunamiseks alustas peaministri juhtimisel tööd e-Eesti nõukogu.

•    Juunis sai valitsuse heakskiidu avatud valitsemise partnerluse tegevuskava aastateks 2014–2016, mille fookuses on kodanikke kaasavad ja avatud poliitikakujundamise protsessid, läbipaistev riigieelarve ja finantsjuhtimine ning kodanikest lähtuvad avalikud teenused.

•    Balti riigid leppisid kokku Rail Balticu ühisettevõtte teemal.

Tagasi üles