Anvelt: järgmisel aastal läheb huvide deklareerimine juba libedamalt

Huvide deklareerimine toimus sel aastal esimest korda elektroonselt.

FOTO: SCANPIX

Justiitsminister Andres Anvelti sõnul on tänavu kasutusele võetud huvide deklareerimise registri nagu kõigi uutel keskkondade kasutamisel vaja harjumisaega ning kui seekord tekkis mõnel inimesel deklaratsiooni täitmisel veel arusaamatusi, siis järgmisel aastal läheb see tema hinnangul juba libedamalt.

Anvelt ütles Postimehele, et nagu ikka on uutel keskkondadel vaja harjumisaega ja praktika käigus tulevad välja ka mõned apsud. «Olen päris palju uurinud huvide deklaratsiooni täitnud kolleegide käest, kuidas nad süsteemi või kuidas süsteem neid vastu võttis. Ka maksu- ja tolliamet viis läbi tagasisideuuringu ning mõlema põhjal võin välja tuua, et rahulolevad huvide deklaratsiooni täitjad ütlesid, et keskkond on mugav, lihtne, loogiline ja hoiab tänu eeltäidetud andmetele aega kokku,» märkis ta.

Samas on tema sõnul ka rahulolematuid, kes leiavad, et näiteks tuludeklaratsiooniga võrreldes on süsteemis eeltäidetud andmeid vähe ja paberil oli deklaratsiooni täita mugavam. «Samuti on tulnud välja mõningad arusaamatused, kus huvide deklaratsiooni alalõik ei ole võib-olla piisavalt konkreetselt sõnastatud, juhist ei ole olnud mahti lugeda ja seetõttu on mõned andmed jäänud esitamata. Eks see ole esimese elektroonilise täitmise ja süsteemi muutusest-uudsusest tingitud paratamatus, meie soovitus neile on olnud deklaratsioon uuesti täita,» ütles Anvelt.

Justiitsminister kinnitas, et ministeerium jätkab deklaratsioonide registri arendamist. Esmajärjekorras soovitakse tema sõnul muuta deklaratsioonid praegusest enam eeltäidetuks ehk kasutajatele mugavamaks.

«Eeltäidetus sõltub suuresti erinevate andmete olemasolust ja ühilduvusest teiste andmebaasidega, näiteks kui rahvastikuregister ei võimalda teha automaatset päringut lapselaste kohta, siis ei saa neid üle kanda ka huvide deklaratsioonide registrisse. Praegu ongi aeg, kus kogume kokku tagasisidet ja valmistame ette parandusi, et juba järgmiseks deklareerimisperioodiks oleks keskkond veelgi lihtsam. Järgmisel aastal läheb juba kindlasti libedamalt,» lisas Anvelt.

Tänavu pidi maksu- ja tolliameti veebikeskkonnas huvide deklaratsiooni esitama kokku ligi 7000 inimest.

Tagasi üles