Ministeerium soovib Ruhnu vetes luua Gretagrundi hoiuala

Gretagrundi madala merepõhi

FOTO: TÜ Eesti Mereinstituut

Keskkonnaministeerium saatis neljapäeval kooskõlastusringile valitsuse määruse eelnõu, mis käsitleb Ruhnu vallas Gretagrundi madalal 14 650 hektari suuruse hoiuala moodustamist kaitsmaks Liivi lahes paiknevat ainulaadset ja puutumatut elupaika.

Ruhnu saarest mõni kilomeeter kagu poole jääva Gretagrundi madala kaitse alla võtmise ettepaneku esitas Eestimaa Looduse Fond 2009. aasta mais. Eksperthinnangute kohaselt on Gretagrundi meremadal ainulaadne ja puutumatu elupaik, millel on oluline koht Eesti teiste loodusväärtuste seas.

Gretagrundi hoiuala loomise eesmärkide hulka kuulub madalal asuvate elupaigatüüpide – veealuste liivamadalate ja karide kaitse. Need on elupaigatüübid, mille kaitseks tuleb Eestis täiendavalt alasid kaitse alla võtta, vastavalt Läänemere regiooni Natura 2000 merealade seminari 2009. aasta novembris kinnitatud otsusele.

Samuti on hoiuala eesmärgiks tagada paljude oluliste linnuliikide: auli, tõmmuvaera, algi, väikekajaka, järvekauri ning punakurk-kauri kaitse ning kalaliikidest vähearvukalt esindatud võldase kaitse.

Valitsuse määrusega kinnitatud hoiualal on keelatud hävitada ja kahjustada elupaiku, mille kaitseks hoiuala on moodustatud ning oluliselt häirida kaitstavaid liike. Samuti on keelatud tegevus, mis seab ohtu elupaikade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi. Näiteks elupaigas pinnase teisaldamisega hävitatakse elupaigad ning kui põhjakooslused on hävinud, mõjutab see ka lindude toidubaasi.

Veealuste liivamadalate ja karide soodsa seisundi säilimiseks ei tohi lubada ka näiteks ehitustegevust, millega kaasneb elupaiga otsene kahjustamine.

Tagasi üles