Sõjaväepolitsei ei saa liiklusjärelevalve tegemise õigust

Sõjaväepolitsei

FOTO: Toomas Huik / Postimees

Kaitseministeerium soovis sõjaväepolitseile õigust teha liiklusjärelevalvet, kuid majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sellega ei nõustunud.

Kaitseministeerium tegi ettepaneku muuta praegu kooskõlastusel olevat eelnõu ning anda sõjaväepolitseile liiklusseadusega võimalus teha liiklusjärelevalvet, jättes karistuse määramise õiguse samas politsei- ja piirivalveametile.

Ministeeriumi hinnangul peaks sõjaväepolitseil olema õigus teha järelevalvet eelkõige kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris registreeritud sõidukite ja nende juhtide üle. «Samuti peaks sõjaväepolitseil olema õigus muudes registrites olevate sõidukite ja nendes olevate isikute üle liiklusjärelevalve teostamiseks – eelkõige olukorras, kui tegemist on ilmselgete rikkumiste või rikkumiskahtlusega –, sealhulgas ka sõiduki peatamise õigus ning dokumendi kontrollimise õigus ja joobeseisundi kontrollimise õigus,» märkis kaitseministeerium.

Kui sõjaväepolitsei saaks esmaste menetlustoimingute tegemise õiguse, väheneks ministeeriumi hinnangul politsei töökoormus, samuti võimaldaks see teha kontrolli laiemalt, eriti olukordades, kus politsei reageerimisaeg võib osutuda liialt pikaks.

Kaitseministeerium kinnitas ka, et sõjaväepolitseis töötavad tegevväelased on saanud politseiametnikega samaväärse väljaõppe menetlustoimingute tegemiseks, sealhulgas mõõtevahendite, näiteks alkomeetri kasutamiseks. «On esinenud olukordi, kus politseile on osutatud abi menetlustoimingute tegemisel, näiteks joobeseisundi mõõtmisel või sõiduki kinnipidamisele kaasaaitamisel, kuivõrd sõjaväepolitsei on osutunud sündmuskohale lähemal olevaks või on omanud taadeldud mõõtevahendit,» märkis ministeerium.

Kaitseministeeriumi andmetel on sõjaväepolitsei tuvastanud liiklusrikkumisi näiteks õppekogunemiste toimumise piirkonnas, kui õppuse alal liiguvad õppust vaatama tulnud eraisikud. «Kaitseväe abi liiklusjärelevalve korraldamisel võib vaja minna ka ajal, kui Eestis korraldatakse olulisi riiklikke üritusi, sealhulgas ajal, mil Eesti on Euroopa Liidu eesistuja,» kirjutas ministeerium.

Eelnõu ette valmistanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ei leidnud ettepanek aga toetust. Nimelt arvas ministeerium, et sõjaväepolitseile lisaõiguste andmine ainult liiklusseadusega ei ole piisav ning võimalik muudatus vajaks põhjalikumat analüüsi ka teiste õigusaktide osas.

Sõjaväepolitsei põhimääruse kohaselt teeb sõjaväepolitsei liiklusjärelevalvet üksnes kaitseväe sõidukite üle.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis liiklusseadust, asjaõigusseadust ja riigilõivuseadust muutva eelnõu eile täiendavale kooskõlastusele justiitsministeeriumi.

Tagasi üles