Statistikaamet hakkab turistide rahulolu uurima

Turistid Viru tänaval Tallinna vanalinnas

FOTO: Tairo Lutter / Õhtuleht

Statistikaamet alustab täna Eesti piiripunktides septembri keskpaigani kestvat väliskülastajate uuringut, mille eesmärk on välja selgitada välisriikide elanike Eestis tehtud kulutused, külastajate reisimotivatsioon, -käitumine ja rahulolu.

Uuringu tellija on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), kes kasutab saadud andmeid turismisektorile sisendi andmisel.
«Turismisektoris on riikide vahel tihe konkurents, mistõttu tuleb riigil ja ettevõtjal oma tegevusi võimalikult täpselt suunata. Tegevuste planeerimisel on oluline välja selgitada turistide rahulolu ja vajadused, mis neil Eestit külastades tekivad. Uuringu tulemusena saavad nii riik kui ka ettevõtjad paremini planeerida turismi suunatavat raha,» selgitas EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso.
Uuringuga saadav info on oluline andmeallikas ka Eesti Pangale, et arvutada Eesti turismitulusid.
Lisaks EASile ja turismisektorile on uuringuga saadavad andmed vajalikud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning kohalikele omavalitsustele.
Uuringust saadava info põhjal saab näiteks otsustada, millistesse uutesse turismiobjektidesse, teedesse ja piiriületuskohtadesse raha planeerida.
Statistikaameti küsitlejad küsitlevad väliskülastajaid Tallinna reisisadamas, lennu-, bussi- ja rongijaamas, Narva piiriületuspunktides, Koidula ja Luhamaa piiriületuspunktis, Ikla endises piiriületuspunktis, Tartu bussijaamas ja Ahhaa keskuses, Valga endistes piiriületuspunktides ning Valga linna ostukeskuse parklas ja bensiinijaamas, samuti Riia bussijaamas.
Küsitlejatel on fotoga Statistikaameti töötõend.
Uuringu käigus küsitletakse ligi 10 000 välisriigi elanikku. Uuringu tulemused avalikustatakse 2015. aasta kevadel.
Statistikaamet on uuringut ka varem korraldanud, viimane uuring tehti 2009. aastal. Sarnast uuringut korraldatakse ka paljudes teistes riikides, sest uuringuga kogutavaid andmeid on muudest andmeallikatest sisuliselt võimatu saada.
Tagasi üles