RMK manitseb metsa minejaid ettevaatlikkusele tulega

Kaetud lõkkekoht.

FOTO: RMK

Seoses kuumade ilmade ja jätkuva tuleohuga Eesti metsades juhib Riigimetsakeskus (RMK) puhkajate tähelepanu tulega ümberkäimisele.

RMK soovitab enne metsa minekut uurida, kas see pole tuleohu tõttu keelatud. Teavet saab päästeala infotelefonilt 1524, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi tuleohu kaardilt või lähimast RMK teabepunktist. Metsamineku keelu kehtestab kohalik omavalitsus.

RMK tuletab meelde, et eriti hoolas tuleb olla tuld tehes ja kasutades! Metsades tohib lõket teha vaid selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas. Eelistada tuleks kindlasti kaetud lõkkekohta. Lõket ei tohi mingil juhul valveta jätta ning lahkudes tuleb see korralikult kustutada.

Kui metsaminek on lubatud, siis mida suurem on tuleohuklass, seda kõrgem on tuleoht ja seda ettevaatlikum peab tule tegemisel olema. Teavet tuleohuklasside kohta saab internetist. Viienda ehk kõrgeima tuleohuklassi puhul pigem väldi tule tegemist.

Tule tegemisel võib kasutada valmis lõkkepuid või mahalangenud oksi, ka põlevad looduslikku päritolu jäätmed võib põletada lõkkes. Lõke peab olema korralikult põlev, ent samas võimalikult väike.

Kaasasolevat grilli tohib kasutada vaid ettevalmistatud ja tähistatud lõkkekohal, kasutatud grillsöed tuleb kallata lõkkeasemele. Sama kehtib ka suitsetamise kohta, sigaret tuleks süüdata tähistatud lõkkekohal ja kustutatud koni lõkeasemele visata.

Metsapõlengutest tuleb teatada telefonile 112.

Tagasi üles
Back