Eesti teadlased ja India meditsiinifirma panevad seljad kokku

India suurima meditsiinitehnoloogia ettevõtte Trivitron Healthcare'i asutaja Gomathy SK Velu ja Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm allkirjastasid täna koostöölepingu.

FOTO: Toomas Tatar / Postimees

Täna sõlmisid Tartu Ülikool ja India juhtiv meditsiinitehnoloogia ettevõte Trivitron koostöölepingu, mille raames hakkavad eesti teadlased India tervishoiutehnoloogiatesse panustama.

Koostööd alustatakse eeskätt valdkondades, mis on seotud massispektromeetria, mikrokiipide, sekveneerimise, molekulaardiagnostika ja biopangandusega.

Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm ütles, et Trivitron on meditsiinitehnoloogia firma ning valdkond, millega tööd tehakse on seotud erinevate toodete ja diagnostikameetoditega. Ehk ettevõte toodab meditsiinilisteks uuringuteks vajalikke seadmeid.

«Trivitron seisab selle eest, et praeguste tehnoloogiatega arendatud tooted ja meetodid jõuaksid lisaks India jõukatele patsientidele ka teiste India patsientideni,» rääkis Kalm.

Kalmu sõnul tähendab see aga seda, et ettevõte vajab pidevalt teaduse ja tehnoloogia arendusel uusi ideid. «Ning Eesti on riik, mis saab Indiale anda teaduse ja tehnoloogia innovatsiooni osas seda, mida nad ei pruugi saada oma kodumaal.»

«See, millele me täna alla kirjutasime on nii-öelda ühiste huvide deklaratsioon, seal on kirjas mõned esialgsed kokkulepped praktilistes asjades,» lisas Kalm. Kui Eesti teadlased annavad India ettevõttele oma teadmiste ja tehnoloogiatega lisaväärtust, siis Kalmu sõnul on Trivitron suuteline kohe neid uusi meetodeid ja tooteid turule viima.

Praegu õpib Kalmu sõnul Tartu Ülikoolis 27 Indiast pärit tudengit ning ülikoolis töötab kaheksa või üheksa Indiast pärit inimest. «Trivitron ütleb meile juba praegu, et nad on valmis meile õppima tooma sadu India tudengeid, kuid me ei ole selleks veel valmis,» ütles Kalm ja põhjendas, et tudengite jaoks pole praegu piisavalt ruumi laborites ja haiglates.

Koostöö võimaldab ka Tartu Ülikooli õppejõududel Indias praktiseerida ning vastupidi. «See annab meie arstidele väga hea võimaluse, sest India on suur riik ja seega on seal ka palju patsiente. Eestlastel on võimalus seal tegeleda niisuguste haigustega, mis seal on tavalised, kuid meil mitte,» sõnas Kalm.

Leping aitab ideid rakendada

«Nad turustavad oma tooteid 165 riigis ning ma olen kindel, et me suudame neid ühes ja teises asjas aidata ja täiendada ning seeläbi annab see eesti teadlastele suure rahvusvahelise mõõtme, see on väga oluline,» ütles Kalm.

Tartu Ülikooli tehnoloogiasiirde juht Jane Luht ütles, et kui ülikool teeb teadusuuringuid ning tekib uus tulemus, siis avaldatakse sellekohased teadusartiklid ning erinevad ettevõtted saavad neid lugeda. Teistel teadusasutustel on omakorda võimalus midagi edasi teha. «Aga kui see teadmine on kõigile avalik, siis ei raatsi keegi sinna investeerida, sest toodete arendamisele kulub väga palju raha,» rääkis Luht.

«Nii et kõige kiirem võimalus uute toodete ja teenuste saamiseks, mis meie inimeste tervist parandaksid, on ikkagi spetsiaalsed koostöölepingud ettevõtetega,» ütles Luht. Koostööleping annab kindluse, et mõlemad pooled on valmis tegema pingutusi toote või teenuse väljatöötamiseks. «Kui tegemist on avaliku teabega, siis jääb see nii-öelda õhku ja me ootame, kas keegi võtab selle kasutusele või mitte.»

India ettevõte Trivitron soovib teha võimalikult kaasaegse tehnoloogiaga võimalikult kättesaadava hinnaga tooteid ja teenuseid. Seda seetõttu, et nende põhiturgudeks pole väga kõrge heaolutasemega riigid, vaid just kiirelt arenevad riigid. «Tervishoiuraha on kõikides riikides vähe ja see koostöö tähendab meile seda, et me saame oma riigi eelarve juures lubada endale rohkem teenuseid ning pakkuda inimestele paremaid ravivõimalusi,» ütles Luht.

Eesti teadlastele annab seesugune koostöö võimaluse rakendada erinevaid nende poolt arendatud tooteid. «Teadlastel on väga palju erinevaid ideid, aga kuna riiklik rahastus on napp, siis ei ole võimalik kõiki ideid kiiresti rakendada,» ütles Luht ja lisas, et Indiat omakorda huvitab meditsiiniõpe.

Indias arstide nappus suur

«Sealne heaolu paraneb vähehaaval ning aina rohkem inimesi saab endale meditsiiniabi lubada, kuid arstide nappus on suur.» Indias tehakse arstidele baaskoolitus, kuid sellest jääb väheks. Arstid vajavad täiendkoolitusi spetsiifilistes valdkondades ning seda on võimalik Eestil Indiale pakkuda.

«Tartu Ülikoolil on ingliskeelseid kursusi, meil on kogemusi rahvusvaheliste arstide koolitamisega ning seega me saame aidata Indial nende tervishoiusüsteemi arengusse panustada,» ütles Luht.

Trivitroni Healthcare ettevõtte ja grupi asutaja Gomathy SK Velu ütles, et ootab väga koostööd Eesti teadlastega ning tal on lepingu allakirjutamise pärast siiralt hea meel. «Ma arvan, et Tartu Ülikoolil on Indiale pakkuda palju meditsiinilisi ja biotehnoloogilisi teadmisi ning meil on omakorda võimalus aidata teadlaste tööle rakendust leida,» ütles Velu.

Ta lisas, et Eestil on suur teadmistekapital ja Indial omakorda suur inimkapital ning kui need kaks liita, saadakse vastastikku väga kasulik koostöö. «Meie tudengid on valmis siia õppima tulema, sest siin on võimalik õppida inglise keeles ning see on ka väga stabiilne riik,» rääkis Velu.

Koostööd loodetakse reaalselt alustada paari kuu pärast, kui töörühmad on kokku pandud ja ülesanded jaotatud. «Töörühma kokkupanek võtab aega ning enne rahast rääkimist on vaja ära otsustada tehnilised üksikasjad ning see, kas meil on mõningaid uusi seadmeid vaja või ei,» ütles Jane Luht

Ta lisas, et rahaküsimus on alati kõige viimane, mistõttu veel ei teata, kui suuri summasid India ettevõte eesti teadlaste töösse investeerima hakkab. «Kuid ettevõttel on olemas märkimisväärne võimalus suurte investeeringute tegemiseks.»

Tagasi üles