Ministeeriumilt päritakse aru riigiabi kohta

FOTO: Mati Hiis / Õhtuleht

Neil päevil saatis Euroopa Komisjon põllumajandusministeeriumile kirja, milles nõudis vastust keelatud riigiabi kaebusele.

«Kui Eesti ametiasutused ei lükka ümber kaebuse esitaja argumente, on neil võimalik teatada komisjonile riigiabi andmisest ning taotleda selle heakskiitmist,» kirjutas põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi direktor Nathalie Sauze-Vandevyver. Aga ta hoiatab, et kui komisjon ei saa kaebuse osas piisavat selgust, siis algatatakse ametlik uurimismenetlus.

Kaebuse esitajaks on Postimehele teadaolevalt Tähtvere valla talunaine Hilja Valk, kunagise riigivanema Jaan Tõnissoni sugulane. «Mul on alust arvata, et põllumajandusministeerium on osutanud 3089,17 hektari riigile kuuluva põllumajandusmaa rendileandmisega ASile Tartu Agro sellele ettevõttele ebaseaduslikku riigiabi,» kirjutas Valk. «Ebaseaduslik abi seisneb rendihinna olulises ja pikaaegses soodustuses võrreldes põllumajanduslike rendimaade kehtivate turuhindadega Tartu maakonnas. Rendileping sõlmiti fiktiivse rendikonkursi tulemusena, kus rendimaade konkurss polnud avalik, vaid viidi läbi valikpakkumisega konkurss, kuhu kutsuti vaid kaks ettevõtet,» ja nii edasi. Valgu kiri on üsna põhjalikult argumenteeritud.

Ministeerium teatas teisipäeval, et sai kirja alles esmaspäeval ja sestap võtab vastuse koostamine veel aega. «Mõistagi ei nõustu ministeerium kaebuses toodud väidetega, argumendid selle kohta esitame vastuses Euroopa Komisjonile,» lausus pressiesindaja.

Eelmine põllumajandusminister Helri-Valdor Seeder ütles, et ebaseadusliku riigiabi kaebuse osas on keeruline hinnata, kui tõsiselt võtab seda Euroopa Komisjon. «See ei ole tavapärane riigiabi, mida riik kehtestab tervele sihtrühmale,» lausus ta. «Tegu on siiski üksikjuhtumiga, nii et raske öelda. Igal juhul on väga hea, kui komisjon selle kaebuse läbi analüüsib.» Seederi hinnangul on praegune riigi ja Tartu Agro vaheline rendileping igal juhul ebaõiglane ja see annab firmale konkurentsieelise, mis peaks iseenesest olema Euroopa õiguse kohaselt keelatud riigiabi.

Postimehe toimetuses käib siiamaani aegajalt võidunud mappidega õigusjärgseid omanikke, kes üritavad ajakirjanikule selgitada neile osaks saanud kisendavat ülekohut. Hilja Valk, oma ema esindav Toomas Marga ning hiljuti lahkunud Heldur Tõnissoni esindav Peeter Schneider on aga teisest puust. Ehkki õigusjärgsete omanikega tegelemine on üks tüütu paberipahnadesse sukeldumine, on nemad suutnud 2014. aastal taas kord oma looga meediasse ja valitsuse pressikonverentsile murda.

Loo põhjalikuma tausta avab Postimees Pluss või Postimehe paberväljaanne.

Tagasi üles
Back