Pevkur andis korralduse erakorraliseks auditiks SMITis

Hanno Pevkur

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Siseminister Hanno Pevkur andis täna ministeeriumi siseauditi osakonnale korralduse viia läbi erakorraline audit, kontrollimaks tänases Eesti Päevalehes toodud anonüümseid väiteid siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses (SMIT) toimuva kohta.

«Olen andnud korralduse erakorralise auditi läbiviimiseks ja palunud auditi läbiviimisel abi nii Riigi Infosüsteemi Ametilt kui politsei teabeturbe ekspertidelt. Ootan auditi tulemusi hiljemalt kuu aja pärast ja usun, et ka SMIT ise osutab auditi läbiviimisel igakülgset abi, et Päevalehes toodud väited kontrollitud saaks,» märkis Pevkur.

Pevkur ütles täiendavalt, et kuigi lehes toodud väited esitanud SMIT-i endine töötaja ei soovinud seda teha oma nime alt, avalikustab ta auditi edukaks läbiviimiseks oma isiku.

«Tõe väljaselgitamise huvides peaks isik olema valmis oma väiteid auditeerijatele ka selgitama. Infosüsteemidega ja eriti veel inimeste turvalisust tagavate süsteemidega manipuleerimine on väga tõsine süüdistus ja kui esitatud väited peaksid tõele vastama, peavad manipuleerimisega tegelenud inimesed oma tegude eest ka vastutama,» lisas Pevkur.

Siseministri täna allkirjastatud käskkirja kohaselt viib erakorralise auditi läbi siseministeeriumi siseauditi osakond, kaasates Riigi Infosüsteemi Ameti ning politsei- ja piirivalveameti teabeturbebüroo eksperte ning vajadusel teisigi selle valdkonna eksperte. Auditi tähtaeg on 25. september.

SMITi endine töötaja väidab siseministeeriumile saadetud kirjas, et arenduskeskuses kuritarvitatakse nuhkvara, operatiivraadiosidevõrgul on olemas niinimetatud tagauks ning et Schengeni infosüsteemi valve tehnilist poolt ei tagatud ja see asendati inimvalvega.

Tagasi üles