Reformierakonna toetus kasvas juulis veelgi

Reformierakonna suurkogu.

FOTO: Marko Mumm

BNS-i tellitud TNS Emori uuringu kohaselt kasvatas erakondade reitingu edetabelis kindlalt juhtiv Reformierakond oma populaarsust ka juulis, mil parteil oli Eestis toetajaid 37 protsenti.


Kui mais toetas Reformierakonda 34 ja juunis 35 protsenti, siis juulis kasvas partei toetus veel kahe protsendipunkti võrra 37 protsendini. Reformierakonna toetus pole nii kõrge olnud alates 2007. aastast, mil partei aasta keskmine toetusprotsent ulatus 38-ni. Kõige rohkem, 45 protsenti inimesi toetas erakonda 2007. aasta mais vahetult pärast massirahutuste järgset pronkssõduri kuju teisaldamist Tõnismäelt kaitseväe kalmistule.

Parteide reitingu edetabelis Reformierakonnale järgneva Keskerakonna toetus, mis juunis langes mai 29-lt 26 protsendini, on juulis veel kahe protsendipunkti võrra langenud. Nüüd toetab erakonda uuringu kohaselt 24 protsenti vastanutest ehk sama palju kui tänavu veebruaris ja märtsis.

Reformierakonnaga koos koalitsioonis oleva Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) populaarsus on samal ajal tõusnud: kui nii mais kui juunis toetas parteid 16 protsenti küsitletutest, siis juulis oli erakonnal toetajaid 18 protsenti. Ülejäänud parlamendiparteide toetusprotsent jäi juulis eelneva kuuga võrreldes kas samaks või veidi langes.

TNS Emori uuringueksperdi Aivar Voogi hinnangul on koalitsiooniparteide reitingu mõningane tõus tingitud sellest, et valitsuse viimase aja tegemised on jätnud nende potentsiaalsetele toetajatele pigem positiivse mulje. Ta märkis, et kui IRL-i reiting on viimase kuue kuu jooksul kõikunud vahemikus 15-18 protsenti ilma selge trendita, siis Reformierakonna toetusprotsenti iseloomustab järk-järguline tõus.

«Reformierakonna positsiooni paranemine tuleneb põhiliselt kahe sihtrühma - kõrgema sissetuleku ja kõrgema haridustasemega kodanike - suhtumise paranemisest," lausus ta ja lisas, et nende sihtrühmade enamus toetab ka üleminekut kroonilt eurole. "Ülejäänud sihtrühmade suhtumine eurosse on olnud pigem negatiivne, kuid see ei ole põhjustanud nende suhtumise halvenemist Reformierakonda.»

Erakondade igakuise populaarsusuuringu käigus küsitles TNS Emor 29. juunist 28. juulini 780 valimisealist kodanikku. Neid vastanuid, kes ei osanud eelistada ühtki parteid, oli juulis 33 protsenti. Viimaseid erakondade toetusprotsentides ei arvestata.
 

Tagasi üles