Komisjonide arv kasvas üle käte
Vaata, millised valitsuskomisjonid praegu tegutsevad

Stenbocki maja.

FOTO: Arno Saar / Õhtuleht

Valitsuse meedianõunik Helin Vaher kinnitas, et kõigi täna tegutseva 18 komisjoni olemasolu on ministeeriumid pidanud vajalikuks. Küll aga on varem probleeme olnud sellega, et komisjonide arv kasvab üle käte.

2011. aastast veebruarist muudeti igale uuele valitsusele ametisse astumisel kohustuseks üle vaadata, missuguste komisjonidega on vaja tööd jätkata ja millistega mitte. Nimelt oli komisjonide arv liiga suureks paisunud.

«Probleemiks oli varem see, et paljud komisjonid formaalselt küll eksisteerisid, kuid sisuliselt kas olid tegevuse lõpetanud või ei tegutsenud,» nentis Vaher.

Nii oli 2011. aasta alguseks valitsuse seaduse alusel loodud komisjone kokku 59, lisaks veel erinevate seaduste alusel moodustud 36 komisjoni.

2011. aasta juunis otsustas valitsus, et mõistlik on jätkata vaid 21 komisjoniga. Tänavu juunis otsustati, et mõistlik on jätkata 18 komisjoniga.

Praegu tegutsevad vabariigi valitsuse seaduse alusel loodud komisjonid:

 • valitsuskomisjon maksupettuste tõkestamise abinõude väljatöötamiseks ja nende rakendamiseks
 • sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjon
 • valitsuskomisjon vabariigi valitsuse ja Eesti evangeelse luterliku kiriku vahelise koostöö arendamiseks
 • asjatundjate komisjon poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks
 • kuriteoennetuse nõukogu
 • asjatundjate komisjon, kelle ülesandeks on vabariigi valitsusele ettepanekute tegemine Saaremaa püsiühenduse (silla või tunneli) rajamisega seonduvate probleemide läbitöötamiseks
 • valitsuskomisjon Eesti-Läti piiriülese koostöö tõhustamiseks
 • Eesti ILO nõukogu
 • HIVi ja AIDSi valitsuskomisjon
 • valitsuskomisjon rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavate küsimuste lahendamise koordineerimiseks
 • valitsuskomisjon kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks omavalitsusliitude koostöökoguga
 • valitsuskomisjon Kagu-Eesti piirialade elanike probleemide lahendamiseks
 • valitsuskomisjon Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamise tegevuskavade elluviimiseks ja täitmise hindamiseks ning kodanikuühiskonna ja riigi koostöö arendamiseks
 • liikluskomisjon
 • riigi pikaajalise säästva arengu komisjon
 • uimastiennetuse valitsuskomisjon
 • Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist ettevalmistav komisjon
 • valitsuskomisjon Eesti vabariigi 100. aastapäeva tähistamise ettevalmistamiseks
Tagasi üles