Maakohus mõistis Toobali, Laasi ja Onksioni süüdi
Oluliselt täiendatud kell 14.41

Harju maakohus mõistis eraviisilise jälitustegevusega seonduvalt täna süüdi keskerakondlased Priit Toobal ja Lauri Laasi ning nende kaasosalise Ivor Onksioni. Samuti mõisteti rahaline karistus Keskerakonnale juriidilise isikuna.

Eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamise eest mõistis kohus Toobalile üheksa kuud ja dokumendi võltsimise eest neli kuud tingimisi vangistust. Liitkaristuseks mõistis kohus talle üheaastase tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga.

Samades asjades, välja arvatud dokumendi võltsimises, süüdistatud Laasi karistuseks jäi üheksa kuud tingimisi vangistust kolmeaastase katseajaga.

Võõrale meilikontole sisenemise ning e-kirjadega tutvumise ja nende edastamise tõttu süüdistuse saanud Onksionile mõistis kohus rahalise karistuse 200 miinimumpäevamäära ehk 640 eurot. Samuti sai rahalise karistuse - 10 000 eurot - Keskerakond. 

Kohtuotsuse peale võib edasi kaevata Tallinna ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele kättesaadav. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates resolutiivosa kuulutamisest ehk tänasest. Nii Toobal kui ka Laasi ütlesid pärast otsuse kuulutamist, et kavatsevad edasi kaevata.

Kohus mõistis prokuröri nõutust leebemad karistused

Kohtunik Eha Popova mõistis süüalustele leebema karistuse, kui nõudis septembri keskel riigiprokurör Inna Ombler.

Ombler taotles Priit Toobalile eri süüdistusepisoodide eest liitkaristusena ühe aasta ja kolme kuu pikkust tingimisi vangistust ja Lauri Laasile ühe aasta pikkust tingimisi vangistust. Mõlemale soovis ta kolmeaastast katseaega. Keskerakonnale taotles prokurör rahalist karistust 20 000 eurot. Ivor Onksionile nõudis prokurör samuti rahalist karistust 250 miinimumpäevamäära ulatuses ehk 800 eurot.

Ombleri sõnul seisnevad täna süüdimõistetute kuriteod lühidalt kokku võttes selles, et Ivor Onksion kogus Priit Toobali ja Lauri Laasi soovil Tallinna linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmete kohta informatsiooni, sealjuures ka Hannes Rummu kohta.

«Lõpuks tungis Ivor Onksion Toobali ja Laasi soovil Hannes Rummu meilipostkasti, tutvus Rummu sõnumitega, printis need välja ja edastas Lauri Laasile. Laasi andis need omakorda edasi Priit Toobalile. Samuti mõistis kohus Priit Toobali täies ulatuses süüdi selles, et ta võltsis viit Keskerakonna sularahaorderit, millega vormistati Keskerakonna kassasse teadmata päritolu sularaha. Kohus mõistis dokumendi võltsimises süüdi ka Keskerakonna, kes sai seda varjatud päritoluga sularaha majandustegevuse sai kasutama hakata,» selgitas Ombler.

Kohus tuvastas, et sõnumisaladuse rikkumine ja eraviisiline jälitustegevus algasid 2011. aasta kevadtalvel, kui Onksion kuulus veel Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ja oli Tallinna linnavolikogus sotsiaaldemokraat Jaak Juske nõunik. Onksion tungis Hannes Rummu meilikontosse 2011. aasta suvel. Priit Toobal võltsis sularahaordereid aastatel 2010 ja 2011.

Süüdistatavad peavad tasuma kokku tuhandeid eurosid

Lisaks mõistis kohus süüdimõistetutelt välja sundraha ja menetluskulud, mis ulatuvad kokku tuhandetesse eurodesse.

Kohus mõistis Priit Toobalilt riigituludesse sundraha 532,50  eurot  ja menetluskulud 364,15 eurot, sealhulgas tasu koopiate eest 15 senti ja ekspertiisitasu 364 eurot.

Lauri Laasi peab kohtu otsusega tasuma riigituludesse  sundraha 532,50  eurot  ja menetluskulud  82,15 eurot, sealhulgas tasu koopiate eest 15 senti ja ekspertiisikulud 82 eurot. 

Keskerakond peab maksma riigituludesse sundraha 532,50  eurot  ja menetluskulud 282,15 eurot, sealhulgas tasu koopiate eest 15 senti ja ekspertiisitasu 282 eurot.

Toobal, Laasi ja Keskerakond peavad tasuma kohtu otsusega välja mõistetud raha 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, lähevad nõuded kohtutäiturile ning süüdimõistetul tuleb kanda ka täituri kulud.

Ivor Onksionilt mõistis kohus riigituludesse sundraha 532,50 eurot  ja menetluskulud 3317,65 eurot, sealhulgas kaitsjatasu 3235,20 eurot, tasu koopiate eest 45 senti ja  ekspertiisikulud 82 eurot. Onksion peab tasuma maksegraafiku aluses sundraha  ja menetluskulud 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Kui Onksioni jätab  osamakse tähtajaks tasumata, siis maksegraafik tühistatakse. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, lähevad nõuded kohtutäiturile ning süüdimõistetul tuleb kanda ka täituri kulud.

Osa asitõendeid läheb kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele

Harju maakohtu otsusega lähevad osad asitõendid ja kriminaalmenetluses äravõetud asjad pärast kohtuotsuse jõustumist hävitamisele, osad jäetakse kohtutoimiku juurde ning osad tagastatakse omanikele.

Näiteks CD-plaat riigikogu kantselei serverist e-posti aadressi lauri.laasi@riigikogu.ee sisu salvestisega ajavahemikust 1. veebruar kuni 31. detsember 2011 jääb kriminaaltoimiku juurde ja see tuleb kohtuotsuse jõustumisel hävitada.

Keskerakonna peakontorist Tallinnas Toompeal Toom-Rüütli 3/5 läbiotsimisel leitud ja äravõetud paberist kott «Wella Professionals», millesse olid pakitud Toobali töökoha läbiotsimisel leitud elektronpostkastist väljatrükitud elektronkirjad ja nende manused, jäävad kriminaaltoimiku juurde ja need tuleb kohtuotsuse jõustumisel tagastada Lauri Laasile.

6. jaanuaril 2012 Keskerakonna peakontori läbiotsimisel leitud elektronpostkastist väljatrükitud kirjad ja nende manused tuleb tagastada kohtuotsuse jõustumisel Hannes Rummile. Kirjad on kahes osas, neist ühes on 220 ja teises 235 lehte.

Ivor Onksioni 31. jaanuaril 2012 menetlejale üle antud 2011. aasta kalendermärkmik koos selle vahel asunud vihikuga tuleb tagastada kohtuotsuse jõustumisel Onksionile.

6. jaanuaril 2012 Toobali BMW sõiduauto läbiotsimise käigus äravõetud kalendermärkmiku lehed tuleb tagastada kohtuotsuse jõustumisel Toobalile.

Keskerakonna kassa sissetulekuorderid 26. jaanuarist 2011, 8. veebruarist 2011 ja 18. märtsist 2011 jäävad kohtutoimiku juurde.

Keskerakonna kontoris 6. jaanuaril 2012 lauaarvuti kõvakettast tehtud koopia tuleb kohtuotsuse jõustumisel hävitada.

Harju maakohus kuulas septembri keskel Toobali ja Laasi süüasja osaliste viimast sõna. Nii Toobal kui ka Laasi  kinnitasid viimases sõnas, et pole midagi kuritegelikku korda saatnud ja leidsid, et kohus peaks nad õigeks mõistma. Juba varasemalt oma süüd osaliselt tunnistanud Onksion kinnitas aga septembris, et on kannatanult Hannes Rummult vabadust palunud.

Riigiprokuratuur esitas aprillis saadikupuutumatuseta jäänud keskerakondlasest riigikogu liikmetele Priit Toobalile ja Lauri Laasile kuriteosüüdistuse ja saatis nad kohtu ette, samuti sai juriidilise isikuna süüdistuse Keskerakond.

Riigiprokuratuur esitas Toobalile ja Laasile süüdistuse eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises ehk selles, et nad kallutasid linnavolikogu nõunikuna töötanud Ivor Onksioni ebaseaduslikult sisenema Hannes Rummu meilikontole ja edastama neile seal olevaid e-kirju.

Samuti esitas prokuratuur Toobalile süüdistuse dokumendi võltsimises, sest kahtlustuse kohaselt võltsis ta viit Keskerakonna kassa sissetuleku orderit, mis kajastavad kokku 11 030,28 euro ulatuses sularahaannetusi, mida tegelikult ei tehtud. Lisaks sai Toobali kui erakonna juhtivtöötaja ja pädeva esindaja tegevusega seoses süüdistuse juriidilise isikuna Keskerakond.

Riigikogu võttis märtsi lõpus õiguskantsler Indrek Tederi ettepanekul Keskerakonda kuuluvatelt riigikogu liikmetelt Lauri Laasilt ja Priit Toobalilt süüdistuse esitamiseks saadikupuutumatuse.

Tagasi üles