Linnade liit tervitas riigikohtu otsust erakoolide rahastamise osas

Снимок иллюстративный

FOTO: Meelis Meibaum / Virumaa Teataja

Eesti Linnade Liit tervitas riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi teisipäevast otsust, millega tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks õigustloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksustele erakooliseadusega pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest.

Linnade liit on seisukohal, et eraüldhariduskooli tegevuskulude katmisel osalemine võiks olla kohalike omavalitsuste võimalus, mitte kohustus, teatas liit BNSile. Erakoolil ei ole põhiseadusest tulenevaid kohustusi ja põhikohustus õppida ja saada tasuta haridust puudutab riigi- ja munitsipaalkoole, mitte erakoole.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi hinnangul on põhiseadusest tulenev kohaliku omavalitsuse rahaline kohustus seotud munitsipaalkoolidega ja kohalikul omavalitsusel lasub kohustus tagada kõigile ühetaoline võimalus käia munitsipaalkoolis.

Eraüldhariduskooli tegevuse rahastamise kohustust ei saa riigikohtu hinnangul käsitleda omavalitsusüksuse kogukondliku tegevusena, kuna see ei pruugi olla kõikidele kogukonnaliikmetele ühetaoliselt kättesaadav. Munitsipaalkoolides antav haridus on tasuta, kuid eraüldhariduskoolides on see tasuline.

Tagasi üles