Harku sai «Teeme ära» kampaania jäätmetest lõpuks puhtaks

Harku vaheladustusplats sai jäätmetest puhtaks.

FOTO: Keskkonnainspektsioon

2008. aastal üleriigilise prügikoristuskampaania käigus kogutud ja osaühingu Utileek poolt Harkusse vaheladustusplatsile viidud jäätmed on nüüd lõpuks koristatud, möödunud nädalal võttis keskkonnainspektsioon korrastatud objekti vastu.

Harkus olevalt kinnistult veeti ära kokku 3317 kuupmeetrit jäätmeid kogukaaluga ligi 1800 tonni, millest valdav osa ehk üle 1775 tonni olid ehitusjäätmed. Eterniidijäätmeid oli üle 10 ja vanarehve 16 tonni. Ülejäänud osa moodustasid elektroonika-, plast- ja olmejäätmed.

Objekti korrastas asendustäitmise korras aktsiaseltsi Ragn-Sells ja jäätmed anti liigiti üle vastavat jäätmekäitlusluba omavatele ettevõtetele.

Ragn-Sellsi hinnangul kujunes töö planeeritust intensiivsemaks, sest prügikuhilates olev materjal oli purunenud üsna peeneks fraktsiooniks ja segamini paisatud.

«Kuna kampaania käigus koguti jäätmed kokku liikide kaupa, siis oli töid alustades lootus liigiti ära vedada ja taaskasutusse suunata hulgaliselt materjale,» ütles ettevõtte erijäätmete teenusejuhi kohusetäitja Olav Ojala. Paraku õnnestus taaskasutusse suunata kõigest 20,7 tonni materjale (puit ja erinevad plastmassid). Jäätmete peene fraktsiooni tõttu tuli teha ka arvatust rohkem käsitööd.

Jäätmete koristamine läks maksma 775 551 krooni, millele lisandub käibemaks. Summa nõutakse täitemenetluse seadustiku järgi sisse osaühingult Utileek.

Kuna Harkus olevalt ajutiselt ladustusplatsilt ei olnud veel 2009. aasta suveks jäätmed koristatud, tegi Keskkonnainspektsioon Utileegile ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtet 30. novembriks 2009 jäätmed likvideerima. Vaatamata antud tähtajale ja järgnevalt rakendatud sunnimeetmetele (sunniraha kolme kuu vältel 35 000 krooni) Utileek jäätmeid ei koristanud.

Vastavalt ettekirjutusele rakendati lõpuks asendustäitmist.

Tagasi üles