Puudega inimeste esindajad paluvad presidendil töövõimetoetuse seadust mitte välja kuulutada

Puudega inimeste meeleavaldus Tallinnas Vabaduse väljakul

FOTO: Mihkel Maripuu

Puudega inimeste ja omastehooldajate esindusorganisatsioonid saatsid täna presidendile avaliku pöördumise, milles juhivad tähelepanu täna riigikogus vastu võetud töövõimereformi käivitavate seaduste puudustele ja vastuolule põhiseadusega, ning  soovivad presidendiga kohtuda, et tekkinud olukorrale lahendus leida.

«Ohud, mis on täna riigikogu poolt vastuvõetud seadustesse sisse kodeeritud, on välditavad,» ütles puudega inimeste esindaja, MTÜ Pane oma meeled proovile juhatuse liige ja õigusteaduse üliõpilane Sven Kõllamets. «Keegi meist ei ole ju reformi kui sellise vastu, aga me oleme ohukohtade ignoreerimise, ebamõistliku kiirustamise ja asjakohaste analüüside puudumise vastu reformi ettevalmistamise protsessis. Seadused, mille mõju ja proportsionaalsust pole enne nende vastu võtmist mõistlikult hinnatud ja reform, mille õnnestumisse poliitikud vaid «usuvad», ei tohi õigusriigis sellisel põhiseadusevastasel kujul jõustuda,» jätkas Kõllamets.

Allakirjutanud esindusorganisatsioonid on alates kevadest kasutanud kõiki legaalseid vahendeid ja võimalusi, mis kodanikel ja nende ühendustel on Eestis olemas – tehtud on sadu parandusettepanekuid reformikavasse ja seaduseelnõudesse, veedetud on loendamatuid tunde erinevatel nõupidamistel ja ümarlaudadel, selgitatud ja püütud veenda poliitikuid ja riigiametnikke. Korraldatud on ka pikette, esitatud märgukirju, algatatud petitsioon ja riiklikult tähtsa küsimuse arutelu Riigikogus ning käidud isegi teerulliga Toompeal, et väljendada piltlikult olukorda, kuidas riik käesoleva reformiga puuetega inimestest üle sõidab. See kõik ei ole tulemusi andnud.

Nüüd pöörduvad organisatsioonid presidendi poole, et kutsuda teda üles kasutama talle antud õigust kaitsta puudega inimesi puudulikult analüüsitud seaduste rakendumise eest. Põhiseaduse § 107 koosmõjus § 28 lg 4-ga annab presidendile selleks selged volitused.

Organisatsioonidele on toetust avaldanud Eesti Raudteelaste Ametiühing, Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, Eesti Arstide Liit  ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit.

Pöördumisele kirjutasid alla Eesti Hooldajate Liit, Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing, Eesti Kurtide Liit, Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit, Eesti Patsientide Esindusühing, Eesti Pimekurtide Tugiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit, Eesti Vaegkuuljate Liit, Juht- ja Abikoerte Kool, MTÜ Händikäpp, MTÜ Pane oma meeled proovile, Puutepunkt, Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Terviseleht.

Tagasi üles