iDeal kampaania

Mitme erakõrgkooli õppekavasid ootab sulgemine

19 aastat tegutsenud Tallinna Ärijuhtimise Kolledž peab oma uksed sulgema, sest selle ainukene õppekava pole õpetamise jätkamiseks piisavalt kvaliteetne.

FOTO: Toomas Huik

Mullu sügisel alanud kõrgkoolide õppekvaliteedi hindamisel on sõelale jäänud mitmed Eesti erakõrgkoolide õppekavad, mida ootab ebapiisava kvaliteeditaseme tõttu sulgemine.


2012. aastaks peavad kõik kõrgharidusõppekavad saama riikliku heakskiidu. Õppekavasid, mis jäävad Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri tunnustuseta, ootab sulgemine. Eesmärk on jõuda niikaugele, et kõigi õppekavade lõpetanutel oleks võimalik saada riiklik diplom, mis annaks neile teistega võrdsed edasiõppimisvõimalused.

Seni on õppekavade hindamine olnud enamasti edukas, kuid kõrghariduse kvaliteediagentuur on juba vastu võtnud ka esimesed negatiivsed otsused.

Täiskohaga õppejõude on vähe
Löögi alla on sattunud näiteks Akadeemia Nordi, Euroakadeemia, Tartu Teoloogia Akadeemia, Tallinna Ärijuhtimise Kolledži ja Sotsiaal-Humanitaarinstituudi mõned õppekavad. Kui Akadeemia Nord on oma kvaliteediriski maandanud ühinedes Tallinna Ülikooliga, siis teiste tulevik võib olla tume.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et lähiajal langeb kõrgkoolide arv praegusega võrreldes oluliselt ja kõrgharidusse jäävad ainult tugevad õppeasutused ja tugevad õppekavad.

Kõrghariduse kvaliteediagentuuri juhataja Heli Mattiseni sõnul jäi negatiivse hinnangu saanud kõrgkoolide õppekavade puhul vajaka eelkõige põhikohaga töötavatest õppejõududest, õppetööks vajalikust teadustöö baasist ja võimalustest nii õppejõududel kui ka üliõpilastel rahvusvahelises mobiilsusprogrammis osaleda.

Kõige kehvemad võimalused välisõppejõudude loengute kuulamiseks olid Mattiseni sõnul Tallinna Ärijuhtimise Kolledžis ja Sotsiaal-Humanitaarinstituudis, kus rahvusvaheline suhtlus oli miinimumilähedane.

Nii Tartu Teoloogia Akadeemia kui ka Euroakadeemia probleemiks on magistritasemel õppe läbiviimiseks vähene teadustöö, mille põhjuseks pidas Mattisen ebapiisavat põhikohaga töötavate õppejõudude arvu.

«Eesti kõrgkool toimib kui koolitusfirma, omades väga heal või piisavalt heal tasemel funktsioneerivat administratsiooni ja korralduslikku poolt, aga mitte oma õppejõudusid, kes tagaksid selle, et kõrgkool tõepoolest suudaks oma valdkonnas Eestis uut teadmist luua,» selgitas ta. «Kõrgkool peaks loomulikult ka aktuaalset teadmist oma valdkonnas maale sisse suutma tuua, aga ka ise loovust üles näitama.»

Usuteaduste magistrikava kohta negatiivse hinnangu saanud Tartu Teoloogia Akadeemia õppeprorektor Siimon Haamer arvab, et kõrghariduse hindamise süsteem ei arvesta piisavalt õppekavade suunitlust ja püüab hinnata erinevate kõrgkoolide õpet ühtsete kriteeriumide järgi, mis pole alati võimalik.

Haameri väitel hinnati Tartu Teoloogia Akadeemia usuteaduse õppekava teadusmagistri mõõdupuu järgi, kuigi tegu on eelkõige praktilisi oskusi õpetava erialaga. Oma eriala praktiseerimine seletab tema sõnul ka seda, miks mitmed õppejõud töötavad vaid poole kohaga.

Kool sulgeb uksed
Tartu Teoloogia Akadeemia on pärast ebameeldiva otsuse kuulmist muutnud õppekava, täiendanud õppejõudude kaadrit ning taotlenud haridus- ja teadusministeeriumilt uut koolitusluba magistritasemel õppe läbiviimiseks. Positiivse otsuse korral ootab Tartu Teoloogia Akadeemiat järgmisel kevadel taas üleminekuhindamine.

Tallinna Ärijuhtimise Kolledž aga sai oma ainsa õppekava kohta negatiivse hinnangu ning seega alates 2012. aastast enam tegutseda ei saa. «Kavatseme jätkata õpet järgmised poolteist aastat ja siis sulgeme,» ütles kolledži rektor Violetta Sokolenko. «Sellest on väga kahju, aga ma ei hakka võitlema.»

Kahes õppekavagrupis negatiivse hinnangu saanud Sotsiaal-Humanitaarinstituut keeldus Postimehele kommentaari andmast.

õppekavahindamine

Probleemsed õppekavad:
Tallinna Ärijuhtimise Kolledž
•    ärinduse ja halduse õppekavagrupp, rakenduskõrghariduse
õppeaste
Sotsiaal-Humanitaarinstituut
•    õiguse õppekavagrupp, rakenduskõrghariduse õppeaste
•    ärinduse ja halduse õppekavagrupp, rakenduskõrghariduse
õppeaste
Euroakadeemia
•    kunstide õppekavagrupp, magistri õppeaste
Tartu Teoloogia Akadeemia
•    usuteaduse õppekava, magistri õppeaste
Akadeemia Nord
•    psühholoogia õppekavagrupp, bakalaureuse ja magistri õppeaste
Praegu toimub üleminekuhindamine isikuteeninduse; bio- ja keskkonnateaduste; põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse; veterinaaria; füüsikaliste loodusteaduste; sotsiaalteaduste; riigikaitse ning sisekaitse õppekavagruppides. Esimesed otsused nende kohta võetakse vastu oktoobris.
2011. aastal viiakse üleminekuhindamise lihtmenetlus läbi õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste, usuteaduse, ajakirjanduse ja infolevi, matemaatika ja statistika, meditsiini, tervisehoiu, sotsiaalteenuste ja spordi õppekavagruppides.
Allikas: Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles