Sütiste metsa puhkekohad tekitavad tüli

Sütiste metsa rajatud piknikuplats

FOTO: Mustamäe linnaosavalitsus

Keskkonnainspektsioon algatas järelevalvemenetluse Tallinnas Sütiste metsa rajatavate puhkekohtade pärast, sest Harjumaa keskkonnaamet peab Mustamäe linnaosa valitsuse rajatud puhkekohti metsale ohtlikuks.

Linnaosavalitsus on sellisest käigust nördinud, süüdistades keskkonnaametit tegevusetuses ja ala korrastamata jätmises, mistõttu on linnaosa ise selle kätte võtnud.

Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats nimetades nende käitumist kahetsusväärseks. «Harjumaa Keskkonnaamet pole lillegi liigutanud, et oma valitsetavat Sütiste metsparki kaitsta, veel vähem hooldada ja koristada,» ütles Laats.

Linnaosa vanema sõnul pole see küll Mustamäe linnaosavalitsuse ülesanne, kuid risu täis metsa, kus lõkkekolded iga kännujuure taga, niisama pealt vaadata ka ei saa.

«Juba aastaid oleme Sütiste metsparki koristanud, samuti seal omaalgatuslikke tulekoldeid likvideerinud. Siit sündiski otsus rajada metsa puhkekohad, kus on kinnised grillahjud, pingid-lauad ja prügikastid,» selgitas Laats. «Ka on prügi lihtsam koguda kindlatest kohtadest, kui seda kogu metsa alt korjata.»

Tema kinnitusel on keskkonnaamet saanud kaardi, kus täpselt märgitud puhkekohtade asukohad ning ameti esindaja on andnud põhimõttelise nõusoleku nende rajamiseks tingimusel, et linnaosavalitsus neid korras hoiab.

Elanikud kaebasid

Keskkonnaameti juhtivspetsialist Rein Urman sõnas, et kiri keskkonnainspektsioonile tehti seetõttu, et puhkekohad rajati kaitseala valitsejaga kooskõlastamata. «Mustamäe linnaosavalitsusele on tõesti öeldud, et põhimõtteliselt ollakse nõus puhkekohtade rajamisega, kuid läbi jäi rääkimata puhkekohtade kontseptsioon ja asukohad ning luba väljastamata,» märkis ta.

«Mustamäe linnaosavalitsus püstitas aga puhkekohad eelnevat arvestamata, seega on tegu seadusest ja kaitse-eeskirjast tulenevate õigusnormide rikkumisega.»

Urman lisas, et keskkonnaamet ei tee takistusi puhkusele parkmetsas, vaid soov oli, et konkreetsete tingimuste läbirääkimistel oleks saanud arvestada kõikide heaoluga - nii külastajate kui ka piirkonna elanikega. «Keskkonnaametile on laekunud elanikelt kaebusi seoses grillimiselt tuleva suitsuga. Kui läbirääkimised oleks jätkunud, siis oleks võinud sarnaseid probleeme ennetada ning kõiki võimalikke kitsaskohti arvestada.»

Tagasi üles