Õiguskantsler ei leidnud Tallinna linna eelarve menetlemises vastuolu põhiseadusega

Tallinna volikogu istung.

FOTO: Peeter Langovits.

Tallinna linnavolikogu opositsiooni esindaja, SDE poliitik Anto Liivat esitas järelpärimise õiguskantslerile, viidates Tallinna linnaeelarve menetlusprotsessi vastuolule põhiseadusega. Õiguskantsler Indrek Teder tunnistas selle aga siiski põhiseadusele vastavaks.

Anto Liivat (SDE) leidis oma avalduses, et et 2015. a linnaeelarve eelnõu menetlemist juhtinud Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjon väljus muudatusettepanekute läbivaatamisel Tallinna Linnavolikogu määrusega kehtestatud raamidest, liites Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni mitmed erinevad muudatusettepanekud kaheks ettepanekuks.

Komisjonipoolsest ettepanekute ühendamisest tingituna ei saanud linnavolikogu liikmed tema hinnangul 2015. a linnaeelarve eelnõu teisel lugemisel võtta seisukohta erinevate ettepanekute suhtes ning sellega takistati opositsiooni võimalusi kujundada otsuse tegemise protsessi ja lõpptulemust. Liivat oli seisukohal, et sellega rikuti demokraatlikku otsuste tegemiseprotsessi, kui piiratakse osa esinduskogu liikmete võimalust selles osaleda.

Õiguskantser aga vastuolu põhiseadusega ei leidnud. «Avaldusest ei nähtu, et rahanduskomisjon oleks linnaeelarve eelnõu teisele lugemisele esitatud muudatusettepanekute loetelus sisuliselt moonutanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanekuid või jätnud mõne ettepanku loetelustvälja,» kirjutab õiguskantler oma vastuses.

«Kõnealuste muudatusettepanekute ilmselge moonutamine pole ka tuvastatav 2015. a linnaeelarve eelnõu menetlemise kohta avalikult kättesaadava teabe põhjal. Seetõttu ei ole mul avalduses märgitu põhjal võimalik tuvastada 2015. aasta linnaeelarve vastuolu põhiseadusega,» märkis õiguskantsler.

«Siiski rõhutan, et ma ei alahinda menetlusreeglite tähendust demokraatliku otsustusprotsessi jaoks linnavolikogus. Muu hulgas peab opositsioonil olema võimalus otsuste kujundamisest osa võtta ning otsust omapoolsete ettepanekute ja kriitikaga mõjutada,» kirjutas õiguskansler oma vastuses.

«On mõistlik, et nt linnaeelarve koostamise protsessist võtavad osa kõik erakonnad ja huvigrupid ning et vastuvõetud eelarve kajastaks kohaliku omavalitsuse prioriteete, mis on kokku lepitud laiapõhjalise koostöö ja eri osapoolte vaidluste tulemusena,» märkis ta.

Tagasi üles