Õpilasliit taunib õpilaste poliitilist ärakasutamist

Fragment Eesti Õpilasesinduste Liidu kodulehest.

FOTO: www.escu.ee

Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) juhatus ei pea õigeks õpilaste haaramist nende enda teadmata ja nõusolekuta erakondade tegevustesse ning kutsuvad kõiki erakondi üles hoiduma sellest.

«Õpilaste ärakasutamine on moraalitu ja karistatav käitumine. Kuigi Pärnu õpilastega toimunu kohta pole täpset pilti, on selge, et õpilased suunati koolitusele, mille sisuks on ühele erakonnale kampaaniat teha. Noorte kodanikuharidus ja poliitiline koolitamine on olulised asjad, kuid need peaksid toimuma siiralt ja avatult,» teatas EÕEL oma avalduses.

«Kutsume üles kõiki erakondi hoiduma sellisest tegevusest. Noorte suhtes tuleb ausalt käituda ja kui mõni erakond soovib kaasata noori kampaaniatesse, siis tuleks seda ka selgelt öelda. Samuti juhime ka tähelepanu sellele, et kooli- ja huvijuhtide roll info edastajate ning noorte suunajate näol on piisavalt oluline, et see nõuaks nendepoolset kõrgendatud hoolsust sõnumite sisu osas,» on öeldud õpilasliidu pöördumises.

Õpilasliit tuletab meelde, et vastavalt rahvusvahelisele uuringule on meie 8. klassi õpilastest juba 53 protsenti olemas parteiline eelistus, kuigi vaid 23 protsenti neist usaldas erakondi kui institutsiooni. Seega tuleb noorte eelistuste ja usaldusega väärikalt ümber käia.

Igal õpilasel on õigus oma huvide järgi tegevusi valida ja ka erakonna noortekogu liikmeks hakata. Samuti ka lihtsalt osaleda mõne erakonna kampaanias.

«Õpilased on noored kodanikud, kes alles õpivad tundma oma ühiskondlikke ja poliitilisi õigusi ja kohustusi. Ja selles on perekonna kõrval kõige olulisemal kohal kool. Seega peavad Eesti koolid olema erakondlikust kallutatusest vabad ja pakkuma noortele mitmekesist ja tasakaalustatud ühiskonnaõpetust ja kodanikuhariduse võimalusi laiemalt,» rõhutas EÕEL.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. EÕEL on suurim õpilaste esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 100 000 õpilase.

Tagasi üles