Postimees pani seitse poliitikut, keda rahvas kõige meelsamini presidendina näha tahaks, telgedele. Keda eelistavad noored, keda muulased, keda rikkamad?

Enim tahaksid Eesti elanikud näha järgmise presidendina neid mehi ja naisi:

 

Postimees valis neist võrdluseks seitse popimat:

*Vaata jaotust sissetulekute järgi täpsemalt siit.

Andmed: TNS Emor

Kokku küsitleti 1251  Eesti elanikku vanuses 15-74 aastat, neist 642 kodudes ja 642 interneti teel. Küsitlusperiood: 11.03.-19.03.2015.