Innove vea tõttu tuli koolilõpetajate eksamihindeid muuta

Eksam.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Suur osa õpetajaist hindas põhikooli lõpetajate valikeksameid vale hindamisskaala järgi, mille edastas neile ekslikult SA Innove. Vea levikut mõistes soovitati kõigil koolidel leebemat skaalat kasutada.

10. juunil tegid põhikoolilõpetajad oma valikeksamit - kes bioloogia, kes keemia, füüsika, geograafia, ajaloo, ühiskonnaõpetuse või võõrkeeleeksamit. Eksamid algasid kell 10 ning vastavalt kokkuleppele pidi SA Innove eksamite hindamisjuhendid oma kodulehele üles panema eksamite lõpuajaks. Nii ka tehti.

Mõned minutid hiljem selgus, et kolme esimesena lõppenud ja juhendid saanud aine - geograafia, bioloogia ja keemia  eksami hindamisjuhenditesse oli inimliku eksituse tõttu sattunud vale hindamisskaala. 30 minutit hiljem vahetati see fail ära ja asendati õiget skaalat sisaldavaga.

Skaalade erinevus tuleneb uuest ja vanast hindamisjuhendist. Vana juhendi järgi pidi hinde «3» saamiseks töös õige olema 45-69 protsenti  ja hinde «4» saamiseks 70-89 protsenti vastustest. Uus juhend aga ütleb, et hinde «3» saamiseks on vaja vähemalt 50 protsenti õigeid vastuseid ja hinne «4» algab 75 protsendist õigetest vastustest. Seega on uus juhend karmim.

Kiri, kus teavitati hindamisskaala veast, saadeti kõikidele koolidele aga alles järgmisel päeval. «Samuti jäeti koolile võimalus hinnata töid kas ühe või teise hindamisskaala järgi, kuid märkida see ära ka  eksamite infosüsteemis (EIS),» ütles SA Innove kommunikatsioonijuht Anneli Aab. «Eksamite infosüsteemis on neil kolmel eksamil võetud maha hinde automaatne määraja ja paluti koolidel teha märge, millise hindamisskaala järgi õpilasi hinnati.»

Tänaseks on aga eksamite infosüsteemi andmeid analüüsides selgunud, et enamik koole oli siiski eksamitöid juba varem hindama asunud, kasutades hindamisjuhendis olnud esialgset skaalat. «Seetõttu tekkis olukord, kus koolid olid õpilasi hinnanud nii esialgse kui muudetud hindamisjuhendi järgi,» nentis Aab.

Tekib küsimus, miks Innove alles järgmisel päeval koole eksimusest teavitas. «Tekkis vale eeldus, et õpetaja, lõpetades eksami teeb väikese pausi ja ei prindi seda faili kohe välja ning kasutusele jõuab siiski muudetud fail. See oli viga,» tunnistas Aab. «Päeva lõpuks oli koolidest tulnud meie spetsialistidele juba piisavalt tagasisidet, millest sündis otsus, et vajalik on koolidele selguse loomiseks kiri saata.»  

Lapsed kannatasid

Postimehe poole pöördus ärritunud lapsevanem Võnnu keskkoolist, kelle laps selle vea tõttu kannatas. Kool oli otsustanud esialgu pandud hinded õige skaala järgi ära muuta ning tema lapse hinne muutus seetõttu madalamaks. «Kas see on normaalne, ajal kui osadel koolidel on lõpupidu läbi?» imestas ta.

«Analüüsisime tekkinud olukorda ja leidsime, et  tagamaks sel aastal kõigi põhikooli õpilaste võrdset kohtlemist geograafia, bioloogia ja keemia lõpueksami hindamisel, tuleks koolidel aluseks võtta esialgne hindamisjuhend,» ütles Aab. «Sellest lähtuvalt palume koolidel vajadusel muuta eksamihinnet õpilase kasuks. Kõigi rangema skaala järgi hinnanud koolidega võeti ühendust olukorra selgitamiseks,» märkis ta.

Anneli Aab lisas, et Võnnu kooliga suheldi ja seal oli üks õpilane, kelle hinnet see viga puudutas. «Tema hinnet muudetakse õpilasele soodsas suunas,» kinnitas ta.

Lapsevanem kinnitas Postimehele, et eile tuli õpetaja perele ukse taha ja teatas, et hinded muudetakse tagasi vastavalt algsetele tulemustele. «Tundub, et asi taheti maha vaikida, aga kui meedia asjasse sekkub, siis on vesi ahjus,» oli ta irooniline.

«Innove vabandab koolide ja õpilaste ees tekitatud segaduse pärast,» lausus Aab.

Tagasi üles