Õigusekspert: soovahetaja juhtum ei loo meedias pretsedenti

Online-kommentaarid on probleeme tekitanud ka Eestis.

FOTO: Peeter Langovits.

Postimees.ee'd nõustanud õigusekspertide hinnangul ei ole SL Õhtulehe soovahetaja juhtum pretsedenti loov, sest 100 000-kroonise kahjutasuga kohtulahendi peamine põhjus tulenes ajalehest, mitte netikommentaatoritest.

Hagiavalduse kohaselt avaldas SL Õhtuleht uudiste rubriigis hageja soolise identiteedi vahetuse kohta artikli, vaatamata hageja kirjalikule pöördumisele SL Õhtulehe poole, et mitte avaldada selle kohta informatsiooni.

«Kuigi artiklis ei olnud otseselt avaldatud hageja nime, sisaldas see äratuntavaid viiteid hageja isikule ning see vallandas diskussiooni internetifoorumites, kus hageja eelmine identiteet avalikuks tehti ning avaldati mõnitavaid kommentaare,» selgitas Postimees.ee’d nõustanud õigusekspert.

Kohus tuvastas, et ilma artikli ilmumiseta ei oleks internetifoorumites hakanud levima teave hageja soomuutmisest. Väljaanne ei pannud artikli avaldamisega toime hageja au teotamist, vaid rikkus hageja põhiseaduslikku õiguste eraelu puutumatusele.

«Isiku eraelu kajastamine massiteabevahendites, ka ilma tema nime avaldamata, on isiku eraellu sekkumine ega saa olla avalikkuse põhjendatud huvi objektiks. Leht kirjutades konkreetse isiku soovahetusoperatsioonist pidi omama selleks tema nõusolekut.»

Kuna antud kohtulahendis ei olnud peamine põhjus kommentaariumis, vaid puudutas pigem paberlehes ilmunud lugu, siis ei olnud SL Õhtulehe juhtum ka netikommentaariumi tuleviku osas pretsedenti loov, leidis õigusekspert.

Tagasi üles