Kirikujuhid toetavad kristlastest põgenike vabatahtlikku vastuvõtmist

Põgenikud.

FOTO: SCANPIX

EELK toetab riigi soovi võtta vabatahtlikult vastu kindel arv kristlastest põgenikke, kelle väljavalimiseks soovib riik moodustada vastava komisjoni. 

Eile Tartus kogunenud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) erakorraline piiskoplik nõukogu arutas kiriku võimalusi pagulaste probleemi lahendamisel, teatas EELK konsistoorium.

«Aidates kristlasi, aitame ühtlasi teadvustada usuliste ja etniliste vähemuste tagakiusamist maailma erinevates piirkondades ning väljendada kannatajatele solidaarust ja pakkuda oma konkreetset abi,» tõdes assessor Ove Sander.

Tõdeti, et oleme oma ajaloos puutunud alati kokku teiste rahvaste ja kultuuride esindajatega, mis on rikastanud meie oma kultuurilist ja usulist pärandit. Et oma kristlikku identiteeti säilitada ja kaitsta, tuleb uute sisserändajate paremaks integreerimiseks panustada omalt poolt läbimõeldud ja positiivse tegevuskava kohaselt. 

Ainult erinevate osapoolte, sealhulgas riigi ja kiriku või omavalitsuste ja koguduste koostöös on võimalik probleemi näha positiivse võimalusena, mida teadlikult kasutada. Ise lahendusi pakkudes, võib uuest väljakutsest tõusta kasu kohalikule kogukonnale ja pikemas perspektiivis kogu Eesti ühiskonnale.

Samuti on kirikule loomulik näha sisserändajates ja sõjapõgenikes oma vendi ja õdesid, keda tuleb aidata. 

Piiskoplik nõukogu otsustas teha riigi esindajatele ettepaneku kaasata EELK oma ametlike koostööpartnerite ringi. Samuti palutakse nimetada vastavasse komisjoni täiendavalt ekspert, kes on pädev otsustama põgenike tegeliku usulise kuuluvuse üle.

EELK kuulub Luterlikku Maailmaliitu, mis on suurim maailma erinevates põgenikelaagrites inimeste praktilise abistamisega tegelev kiriklik organisastioon, olles aastakümneid ÜRO ametlikuks koostööparneriks. Pärast Teist maailmasõda osutas Luterlik Maailmaliit oma abikäe ka sõja ja vägivalla eest Läände põgenenud eestlastele.

Tagasi üles