Sotsid: lahingusse tuleb minna iga lapse eest

Hääletamine. Sedeli laseb kasti Marju Lauristin

FOTO: Raigo Pajula

Sotsiaaldemokraatlik Erakond kinnitas üldkogul vastu võetud poliitilises avalduses, et riigi esmane kohus on võidelda laste ja lastega perede vaesuse vastu, milleks Eesti peab muutma oma senist arengusuunda.

Enam kui 50 000 vaesusriskis elavat last on sotsiaaldemokraatide kinnitusel valus näide õhukese riigi ideoloogia pankrotist, vahendas erakonna pressiesindaja.

«Nüüd ja kohe tuleb riigil tunnistada - lapsed on kõige olulisemad mitte ainult sündides, vaid ka kasvades ja haridust saades. Igal Eesti lapsel on õigus korralikult süüa, omada turvalist kodu, käia heas koolis ning võtta osa huvi-ja spordiringide tööst,» seisab avalduses.

«Me ei saa panna tänaseid probleeme – lastega perede vaesust, maavaldade ääremaastumist – nurka seisma ja jõukamaid aegu ootama. Selle jaoks, mis jääb täna tegemata, võib homme olla hilja.»

Sotsiaaldemokraadid on veendunud, et riigil tuleb koheselt muuta senist, vaid majandusedule keskendunud arengusuunda ja lükata riik uuele kursile.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond peab hädavajalikuks üksikvanematele ja laste hooldajatele ette nähtud toetuste tõstmist, töötute laste täiendavat toetamist ning vanemahüvitise süsteemi ringitegemist. Vähemalt sama tähtis on kõigile lastele lasteaiakoha ja kõigile üldhariduskoolide õpilastele kvaliteetse tasuta hariduse tagamine. Viimase alla käivad ka kõik haridusega kaasnevad teenused ehk tasuta õppevahendid, huviringid, õppe-ekskursioonid, koolitoit ja pikapäevarühm.

Tagasi üles