Volinik: lasteaed diskrimineeris vene rahvusest õpetajaid

Lasteaed

FOTO: Scanpix

Vene õppekeelega lasteaed diskrimineeris kaht õpetajat, sest ei suutnud ümber lükata õpetajate kahtlust, et neile jäeti töölepingu lõpetamisel teine töö pakkumata nende rahvuse tõttu, leidis võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper oma arvamuses.

Ehkki seadus nõuab, et sellisel alusel töölepingut lõpetades tuleb asemele pakkuda teine töö, lasteaed seda ei teinud. Samuti ei suutnud asutus ümber lükata õpetajate kahtlust, et neile jäeti õpetaja abi töö pakkumata nende rahvuse tõttu.

Töö pakkumata jätmist põhjendas tööandja sellega, et õpetajatel puudub õpetaja abi töö tegemiseks vajalik A2 eesti keele keeleoskustase. Samas ei suutnud tööandja voliniku menetluses tõendada, et ta hindas, kas õpetajatel on A2 eesti keele oskuse tase. Samuti ei teinud ta õpetajatele ettepanekut ise tõendada, et neil on A2 keeleoskuse tase, mis lubaks neil edaspidi töötada õpetaja abina.

«See, et teada oli, et õpetajad ei oska eesti keelt B2 ja B1 tasemel, ei anna põhjust eeldada, et neil puudub ka A2 keeleoskuse tase ning et pika tööstaažiga pedagoogid ei võiks vene õppe- ja töökeelega asutuses töötada edasi õpetaja abina,» toonitas volinik.

Nõue vallata eesti keelt emakeelena on diskrimineeriv, sest välistab mitte-eestlaste töölesaamise.

Lasteaia juhataja oleks käitunud seaduspäraselt, kui ta oleks teinud töösuhte lõpetamisel õpetajatele ettepaneku asuda tööle õpetaja abina tingimusel, et nad tõendavad, et oskavad eesti keelt A2 tasemel.

Üks asjaolu, mida volinik menetluses arvesse võttis, oli see, et töökuulutuses, millega lasteaed otsis detsembris 2013 õpetaja abiks sobivat inimest, nõuti, et  kandideerija peab valdama eesti keelt emakeelena. Selline nõue on diskrimineeriv, sest välistab mitte-eestlaste töölesaamise juba eos. Sellise töökuulutusega on tööandja näidanud oma eelarvamuslikku suhtumist mitte-eesti rahvusest inimeste suhtes.

Volinik leidis, et kuna lasteaed ei suutnud ümber lükata õpetajate kahtlust, et neile jäeti õpetaja abi töö pakkumata nende rahvuse tõttu ning samas värbas lasteaed õpetaja abi kohale diskrimineerivat töökuulutust kasutades, on toimunud õpetajate diskrimineerimine nende rahvuse tõttu.

Voliniku arvamuse tervikteksti saab lugeda siit.

Loe ka neid

Tagasi üles