Yana Toom jäi Kohvri resolutsiooni suhtes erapooletuks
Lisatud Toomi kommentaar!

Yana Toom

FOTO: Liis Treimann

Yana Toom jäi Euroopa Parlamendis (EP) Eston Kohvri vabastamist nõudnud resolutsiooni suhtes erapooletuks, teised Eestist valitud europarlamendi saadikud hääletasid resolutsiooni poolt.

Neljapäeval heakskiidetud mitteseadusandlikus resolutsioonis nõutakse Venemaalt tungivalt, et see vabastaks vastavalt oma rahvusvahelistele kohustustele viivitamatult Eston Kohvri ja tagaks talle turvalise tagasipöördumise Eestisse. Samas leiab EP, et Venemaa on Kohvri röövimisega rikkunud rahvusvahelist õigust ja õigusemõistmise elementaarseid standardeid, kuna Kohvrile pole võimaldatud õiglast kohtupidamist.

EP mitteseadusandliku resolutsiooni poolt hääletas 378, vastu oli 111 ning erapooletuks jäi 138 saadikut. Erapooletute hulgas oli ka Eesti saadik Yana Toom.

«Tegemist on minu jaoks n-ö kobarresolutsiooniga - iga resolutsioonis käsitlev juhtum väärib eraldi käsitlemist ja ühe dokumendi raames erinevate juhtumite lahkamine ei ole minu hinnangul õigustatud,» põhjendas Toom. Ta ei ole nõus sellega, et Oleg Sentsovi juhtum, kellele määratud karistus on Toomi hinnangul selgelt ebaproportsionaalne tema tegudele, on võrreldav Kohvri omaga.

«Kohvri asjus jääb minu jaoks vastuseta mitu küsimust: 1. Miks keeldus tema Eesti riigi poolt palgatud advokaadi teenustest? 2. Miks ei ole veenvalt vaidlustatud Feigeni väidet, et Kohver on sõlminud kokkuleppe FSBga? Ja peamine - miks ta ei vaidlustanud kohtuotsust? On ju selge, et selline võimalus oleks talle Eesti riigi poolt tagatud,» põhjendas Toom oma otsust kirjalikus kommentaaris.

«Samas ei saa ma olla nõus selle retoorikaga, et Eston Kohvri röövimine piiril on võrreldav nn tavakodaniku röövimisega. Ta pole seeneline, kes eksis metsas, ta on NATO riigi luureohvitser ja tema vabastamine peaks saama teoks teiste kanalite kaudu,» leidis Toom.

Ühtlasi avaldas ta arvamust, et tema kahtlusi näib jagavat ka suur osa kolleege Euroopa Parlamendis. «Tõsi küll, sanktsioonide vastu reeglina hääletab 100 -120 inimest, kuid nii suur erapooletute arv on Vene resolutsiooni puhul enneolematu,» sõnas ta.

Resolutsioonis kritiseeritakse inimõiguste rikkumisi Venemaal ning käsitletakse lähemalt Kohvri ning Ukraina territooriumilt röövitud ukrainlaste Nadija Savtšenko, Oleg Sentsovi ja Oleksandr Koltšenko juhtumeid. Saadikud nõuavad tungivalt, et Venemaa vabastaks Kohvri, Sentsovi, Savtšenko ja Koltšenko ning mõistavad «teravalt hukka Eesti ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse jõhkra rikkumise».

Viis Eesti saadikut kuuest võtsid ka resolutsiooni arutelul parlamendi plenaaristungil Kohvri vabastamise toetuseks sõna.

Europarlamendi suurima, EPP, fraktsiooni liige Tunne Kelam leidis, et Kohvrit tuleks käsitleda poliitvangina. «Venemaa ametkond peab tegutsema vastavalt oma rahvusvahelistele kohustustele, Eston Kohvri koheselt vabastama ja garanteerima tema ohutu tagasipöördumise Eestisse,» ütles Kelam.

Sotsiaaldemokraat Marju Lauristin rõhutas, et Kohvri küsimus pole lihtsalt Eesti mure, vaid tegemist on kogu Schengeni viisaruumi ja Euroopa Liidu (EL) välispiiri kaitsmisega. 1Mõistagi on Euroopa ülesanne kaitsta oma kodanikku, kes tegeles illegaalse kaubanduse tõkestamisega ning Euroopa Liidu välispiiri kaitsmisega. Eston Kohver viibis tööüleasannete täitmise ajal Eesti ehk Euroopa Liidu territooriumil ning tema röövimine on rünnak kogu Euroopa Liidu vastu,» leidis Lauristin.

Liberaalide fraktsiooni (ALDE) liige Urmas Paet tõi välja, et Venemaa ebaseadusliku tegevusega on Kohver kaotanud juba aasta oma elust. «Rahvusvaheline kogukond peab hoidma teemat tugevalt päevakorras kuni ebaseaduslikult vangi mõistetud Eston Kohver on vabastatud,» ütles Paet.

Samuti ALDE fraktsiooni kuuluv Kaja Kallas rõhutas, et Kohver, Sentsov ja Koltšenko pole kriminaalid ja terroristid, vaid ebaõiglase ja politiseerunud kohtusüsteemi ohvrid. «Meie kohus on näidata, et Venemaa-poolsed rahvusvahelise õiguse rikkumised ei jää märkamatuks ja pälvivad kogu Euroopa halvakspanu,» teatas Kallas.

Roheliste ja Euroopa Vabaliidu fraktsiooni liige Indrek Tarand tõi esile Kohvri süüdi mõistnud Vene ametnike vastutuse, märkides, et natsikurjategijate üle peetud Nürnbergi protsessil ei olnud süüdimõistmisel vabanduseks, kui keegi viitas, et oli saanud käsu otse Hitlerilt.

Parlament palub EL-i liikmesriikide valitsusi esindaval nõukogul koostada EL-i ühine nimekiri ametnikest, kes vastutavad Kohvri, Savtšenko, Sentsovi ja Koltšenko röövimise, ebaseadusliku kinnipidamise ja neile karistuse määramise eest. Samuti soovitakse neile kehtestada kogu EL-i hõlmav viisakeeld ja külmutada kõik finantsvarad, mida nemad või nende lähimad pereliikmed EL-is omavad.

Resolutsioonis nõutakse tungivalt, et Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk ning EL-i välispoliitikajuht Federica Mogherini esitaksid tervikliku poliitilise strateegia, mis võimaldaks EL-il haarata suhetes Venemaaga taas initsiatiiv ning järgida Moskva suhtes selgepiirilisemat poliitikat.

Tagasi üles
Back