PPA on valmis Kreekale appi saatma 19 piirivalveeksperti

Ebaseaduslike immigrantide sissetung Kreekasse on riigis kaasa toonud humanitaarolukorra järsu halvenemise.

FOTO: SCANPIX

Politsei- ja piirivalveamet on valmis saatma Kreekale appi immigrantide ohjeldamatu sisserändega võitlemiseks 19 piirivalveeksperti.

PPA piirivalvealase koostöö büroo juht Sven Anderson ütles Postimehele, et Euroopa Liidu välispiire valvatakse liikmesriikidega solidaarselt, ühisvastutuse põhimõttel ning ühiseesmärkide tagamiseks. «Turvalisem ja ohutum elu Euroopa Liidus ning vaba liikumise tagamine on kõigi liikmete ühishuvi.»

Illegaalse immigratsiooni olukord Kreeka- Türgi ehk Euroopa Liidu välispiiril on Andersoni sõnul  keeruline. «Keerulisemaks teeb olukorra asjaolu, et illegaalse immigratsiooni raskuspunktid on kandunud merelt maismaapiirile.  Euroopa Liidu liikmesriigid on tarvitusele võtnud tõsised abinõud Kreeka abistamiseks.»

Ta tõi näiteks läbi suve on kestnud ühisoperatsioon «Poseidon» ja kohe algava ühisoperatsioon «Jupiter».

«Teiste liikmeriikidega kõrvuti on Kreekat toetanud ka Eesti politsei- ja piirivalveameti piirivalvevaldkonna eksperdid. Operatsioonile kaasati lisaks ekspertidele ka soojuskaameraga transpordivahend,» selgitas Anderson.

2010. aasta 9 kuu jooksul on illegaalse immigratsiooni tõkestamiseks Schengeni viisaruumi  ELi välispiiride operatsioonidel osalenud 49 PPA piirivalvevaldkonna eksperti (2009. aastal 27), seda näiteks Kreekas, Ungaris, Sloveenias ja mujal.

Hetkel viibib ühisoperatsioonidel Kreekas, Ungaris ja Riias 7 piirivalvevaldkonna eksperti. Järgmisel nädalal lähevad ühisoperatsioonile Kreeka Lesvose saarele ja Rumeeniasse 4 eksperti.

Välispiiride valve operatiivkoostööd juhib Andersoni sõnul ELi agentuur Frontex Varssavis. «Kreeka esitas 25. oktoobril abipalve Frontexile kiirreageerimisüksuste (RABIT- Rapid Border Intervention Teams) kaasamiseks massilise illegaalse immigratsiooni operatiivseks ohjamiseks ELi välispiiril,» selgitas Anderson.

RABIT on üks paljudest ELi välispiiril tehtava koostöö vormidest. Lisaks standardiseeritakse ja harmoniseeritakse kontrolliprotseduure, ekspertide treeningprogramme, koos koostatakse välispiiride riskianalüüse.

«Samm- sammult liigutakse ELi ühtse välispiiri valvesüsteemi ning integreeritud piirihalduse suunas, seda kooskõlas Lissaboni lepingus ning Stockholmi programmis sätestatuga.»

Agentuuri peadirektor tegi otsuse kiirreageerimisüksuste kaasamiseks 26.oktoobril. «Ta küsis liikmesriikide, sh Eesti PPA valmisolekut üksuste lähetamiseks. PPA  teatas agentuurile valmisolekust lähetada kiirreageerimisüksuse piirivalvevaldkonna 19 eksperti operatsioonile 27. oktoobril.

Hetkel toimub agentuuris operatsiooniplaani koostamine ja finantsotsuste menetlemine. Vastavalt kinnitatud operatsiooniplaanile, mis peaks valmima käesoleva nädala jooksul, kaasatakse ka eksperdid ja tehnika välispiiri valve tugevdamiseks ning illegaalse immigratsiooni tõkestamiseks.

Operatsioonidel osalemise planeerimisel  tuleb kindlasti arvestada asjaoluga, et  Eesti vastutusel olev ELi välispiir peab olema kvaliteetselt valvatud.“

Tagasi üles