Õiguskantsler soovitab maanteeametil eraparklate kirjade vahendamise lõpetada

Europark

FOTO: Peeter Langovits

Õiguskantsler Indrek Teder saatis maanteeameti peadirektorile Tamur Tsäkkole ettepaneku lõpetada eraparklate trahviteadete edastamine autoomanikele, sest tema hinnangul rikub see inimeste põhiõigusi.

«Maanteeamet on eraõiguslike isikute palvel liiklusregistrisse päringuid tehes ja sealt saadud andmeid kasutades kõnealuste teadete edastamisel rikkunud põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtet ning hea halduse tava,» leiab Teder Tsäkkole saadetud kirjas.

Seetõttu tegi ta maanteeametile ettepaneku lõpetada liiklusregistri andmete kasutamine eraparklate palvel autoomanikele või –kasutajatele teadete edastamiseks.

Teder alustas menetlust eraisiku avalduse põhjal. Menetluse käigus antud õiguslikus hinnangus märgib õiguskantsler, et «Maanteeameti osutatav teenus seisneb sellise suhtlusteenusega sarnase teenuse osutamises, kus teenuse pakkuja vahendab ühe isiku tutvumissoovi teisele isikule viimase andmeid tema nõusolekuta esimesele edastamata.»

Üldjuhul ei tohi maanteeamet liiklusregistris olevat teavet kolmandatele isikutele anda. Õiguskantsler tuvastas analüüsi käigus, et eraparklatega kirjade vahendamiseks sõlmitud lepingud ei ole avalik-õiguslik, vaid eraõiguslik ning seetõttu ei täida maanteeamet sel põhjusel liiklusregistri andmeid töödeldes tal lasuvat avalikku ülesannet. 

Seega leiab Teder, et maanteeamet on kirjade edastamisel toiminud õigusliku aluseta ja see on õigusvastane. Õiguskantsler palub Tsäkkol anda hiljemalt novembri lõpuks teada, kuidas tema ettepanekut täidetakse.

Postimees.ee kirjutas märtsi algul, et maanteeamet saadab mitme eraparkla trahviteateid edasi autoomanikele, sest autoregistri andmed pole avalikud ning erafirma ei saa kuidagi teada, kes on parklas seisnud auto omanik. Eraparkla paneb oma trahvinõude ümbrikusse ja kirjutab sinna peale autonumbri. Maanteeamet saab kinnised ümbrikud, otsib registrist välja autoomaniku nime ja aadressi, kleebib selle info ümbrikule ja paneb posti.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles