Õiguskantsler soovitab vangla jalutushoovidele katuse peale ehitada

Tartu vangla jalutushoov.

FOTO: Valgamaalane

Vangi kaebust menetlenud õiguskantsler soovitab Tartu vanglas ehitada kinnipeetavate jalutushoovidele peale katuse, et vangid saaksid seal viibida ja sajuse ilma korral.

Õiguskantsler märgib Tartu vangla direktorile saadetud kirjas, et tema poole pöördus kinnipeetav, kes kurtis, et vangla S-hoone jalutushoovil pole katust. Avaldaja väitis, et näiteks vihmasaju korral ei saa seetõttu süüdimõistetud realiseerida vangistusseadusest tulenevat õigust viibida vähemalt üks tund päevas värskes õhus.

6. oktoobril külastas õiguskantsleri nõunik Tartu Vanglat ning muuhulgas tuvastas, et avaldaja väited peavad paika ehk S-hoone jalutushoovidel tõepoolest katused puuduvad.

Õiguskantsler on 2013. aastal sarnase olukorra tuvastanud kontrollkäigul Harku ja Murru Vanglasse ja soovitanud vanglal varustada jalutusaedik ilmastiku eest kaitsvate meetmetega, näiteks osaliselt katta varikatusega). Ühtlasi märgib õiguskantsler, et Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee (CPT) on järjepidevalt toonud esile igapäevase värskes õhus viibimise võimaluse olulisust, samuti on CPT selgitanud, et värskes õhus viibimiseks mõeldud paik peab pakkuma puhkamisvõimalust ja kaitset ilmastiku eest.

Jalutushoovide ilmastikukindlamaks ehitamist soovitas õiguskantsler käesoleval aastal ka politsei- ja piirivalveametile Lääne prefektuuri Rapla ning Paide politseijaoskonna arestikambrite kontrollkäigu kokkuvõttes.

"Eelnevale tuginedes soovitame Tartu Vangla jalutushoovid varustada ilmastiku eest kaitsvate meetmetega ja pinkide või muude puhkamisvõimalusi pakkuvate vahenditega," kirjutas õiguskantsler Tartu vangla direktorile ja ootab vangla seisukohti soovituse täitmise kohta hiljemalt 23. novembriks.

Tagasi üles