Kohus ei lubanud Savisaart linnapea kohale tagasi
Lisatud Kuku intervjuu riigiprokuröriga!

  • Ringkonnakohus jättis jõusse Savisaare linnapea kohalt kõrvaldamise
  • Prokurör: linnapeana saaks Savisaar tunnistajaid mõjutada
  • Savisaare kaitsja kaebab ringkonnakohtu otsuse kindlasti edasi

Edgar Savisaar.

FOTO: Sander Ilvest

Tallinna ringkonnakohus jättis täna jõusse Harju maakohtu määruse, millega kõrvaldati Keskerakonna esimees Edgar Savisaar Tallinna linnapea kohalt.

Ringkonnakohus nõustus Harju maakohtu määruses toodud põhjendustega ja jättis maakohtu määruse muutmata, ütles Tallinna ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu Postimehele.

Ringkonnakohus leidis, et tunnistajate ütluste objektiivsuse tagamiseks on ametist kõrvaldamine sobiv meede. Kohus märkis, et taotletav eesmärk – kahtlustatavale ametialaselt allunud tunnistajate ütluste objektiivsuse tagamine – ei ole vaadeldaval juhul saavutatav muu, vähem koormava abinõuga, teatas riigiprokuratuur.

Ringkonnakohus märkis, et on samuti tutvunud riigiprokuröri poolt esitatud kriminaalasja materjalidega, millest nähtuv kinnitab maakohtu hinnanguid põhjendatud kuriteokahtlusele.

Riigiprokurör Laura Vaigu sõnul on prokuratuur jätkuvalt seisukohal, et Edgar Savisaare ametist kõrvaldamine on põhjendatud ja vajalik.

«Kuna kriminaalasjas on tunnistajateks Tallinna linnavalitsuse ametnikud, kes saavad otse või vahendatuna linnapealt korraldusi, on meie ülesanne õiguskaitseasutusena tagada tunnistajatele võimalus mõjutusteta ütluste andmiseks,» ütles Vaik.

Ringkonnakohtu määrust on võimalik edasi kaevata kümne päeva jooksul.

Savisaare kaitsja Oliver Nääs ütles Postimehele, et ta kaebab Tallinna ringkonnakohtu otsuse kindlasti riigikohtusse edasi.

«Kaitsjatele ei ole senini selgitatud, millistele asjaoludele tugineb hinnang, et Edgar Savisaar võib mõjutada tunnistajaid. Samuti ei ole esitatud kaitsjatele tõendeid, mis seda väidetavat ohtu kinnitaksid. Selline inkvisitsiooniline menetlus ei võimalda Edgar Savisaarel ega tema kaitsjatel Riigiprokuratuuri väidetele vastu vaielda,» ütles Nääs kommentaariks tänasele ringkonnakohtu otsusele.

Kaitsja on jätkuvalt seisukohal, et Edgar Savisaare ametist kõrvaldamine oli alusetu ja ebaproportsionaalne.

«Ametist kõrvaldamine ei anna kõnealusel juhul märkimisväärseid tagatisi kriminaalmenetlusele, kuid piirab intensiivselt Edgar Savisaare õigusi, sealhulgas õigust vabalt valida tegevusala ja omandiõigust. Lisaks tuleb arvestada, et kõnealusel juhul kõrvaldati Edgar Savisaar ametikohalt, millisele ta oli saanud demokraatlike protsesside tulemusel ehk siis tegemist ei ole lihtsalt kahe eraisiku vahelise lepingulise suhte peatamisega, vaid ka valijate antud häälte tähenduse muutmisega,» märkis Nääs.

Tema sõnul on ka tähelepanuväärne, et kuigi Edgar Savisaar on olnud teadlik talle esitatud kahtlustusest juba kuu aega, puuduvad riigiprokuratuuril ja kaitsepolitseiametil konkreetsed etteheited tunnistajate mõjutamise osas.

«See on aga nii põhjusel, et Edgar Savisaar ei ole mõjutanud ega mõjuta ka tulevikus tunnistajaid ning seda hoolimata sellest, kas ta on Tallinna linnapea või mitte,» ütles Oliver Nääs tänase otsuse kommentaariks.

Nääs vaidlustas Savisaare linnapea kohalt kõrvaldamise määruse, kuna tema hinnangul pole Harju maakohtu määruses piisavalt põhjendusi, kuidas võib Savisaar Tallinna linnapeana jätkata linnavalitsuse ametnike mõjutamist.

Prokurör viitas taotluses küll Savisaare varasemale käitumisele, kuid Nääsi hinnangul on viide üldsõnaline ega sisalda fakte, mida oleks võimalik kontrollida.

Nääs märkis eile Tallinna ringkonnakohtus toimunud istungil, et ametist kõrvaldamine on ebaproportsionaalne meede ja riivab õigust valida vabalt tegevusala, omandi põhiõigust ja süütuse presumptsiooni põhimõtet.

Riigiprokurör Laura Vaigu sõnul on Savisaare linnapea ametist kõrvaldamine  jätkuvalt vajalik ja ta palus eilsel istungil jätta kohtul kaitsjate taotlus rahuldamata. Ta rõhutas, et Edgar Savisaart kahtlustatakse korduvas altkäemaksu võtmises ja tegemist on kriminaalasjaga, kus tõe tuvastamine on äärmiselt oluline.

Vaik ei ole nõus kaitsja väitega, mille kohaselt ei saa Savisaar linnapeana tunnistajaid mõjutada. Vaik rõhutas, et kriminaalasjas on tunnistajateks paljud kahtlustatava alluvad, mistõttu saab Savisaar ametist tulenevat mõjuvõimu eri viisidel ära kasutada. «See mõjuvõim tuleneb Tallinna põhimäärusest, mis võimaldab linnapeal anda välja käskkirju ja allkirjastada määrusi,» selgitas Vaik.

Harju maakohus kõrvaldas korduvas pistise võtmises kahtlustatava Savisaare riigiprokuratuuri taotlusel linnapea ametist 30. septembril, leides, et Savisaar võib linnapeana töötamist jätkates mõjutada Tallinna linnavalitsuse töötajaid või nendega ütlusi talle soodsas suunas kooskõlastada.

Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt võib kohus kahtlustatava ametist kõrvaldada, kui ta võib edasi töötades jätkuvalt toime panna kuritegusid või tema edasitöötamine võib kahjustada kriminaalmenetlust.

Seadus lubab ametist kõrvaldamisest nelja kuu möödumisel kahtlustataval, süüdistataval või tema kaitsjal esitada kohtule taotluse ametist kõrvaldamise põhjendatuse kontrollimiseks. Kui ametist kõrvaldamise alused ära langevad, on prokuratuuril või eeluurimiskohtunikul võimalik määrus tühistada.

Kahtlustuse kohaselt võttis Savisaar sel ja eelmisel aastal korduvalt altkäemaksu varade ja soodustustena nii enda kui ka Keskerakonna kasuks kokku mõnesaja tuhande euro väärtuses. Savisaart kahtlustatakse neljas altkäemaksu võtmise episoodis, mis puudutavad rendilepingu põhjendamatut pikendamist, puuduva ehitusloaga seotud ehitustööde jätkamist, kruntide vahetamist ja hankemenetlust.

Lisaks Savisaarele said 22. septembril kuriteokahtlustuse ka Tallinna linnavolikogu esimees, keskerakondlane Kalev Kallo, Porto Franco OÜ suuromanik Hillar Teder, Silikaat Grupi omanik Vello Kunman, tema nõunik ja endine tipp-poliitik Villu Reiljan, ehituskontserni Rand & Tuulberg suuromanik Aivar Tuulberg ning ettevõtja Alexander Kofkin.

Tagasi üles