Minister Urve Palo palus Oleg Ossinovskile teenet
Loe lugu täismahus!

Endise majandusminister Urve Palo venekeelne kiri Leedu kolleegile Rimantas Sinkevičiusele.

FOTO: Repro

Seda palvekirja pole ametlikult majandusministeeriumi registrisse kantud. Kirja siiski näinul tekib küsimus: miks saatis sotsiaaldemokraadist minister Urve Palo sel suvel oma Leedu kolleegile kirja, mis loodetavalt oleks kustutanud sotside suurtoetaja ja SDE esimehe Jevgeni Ossinovski isa Oleg Ossinovski ettevõtte 2,5 miljoni euro suuruse kahjunõude või vähemasti vähendanud seda?

Selles, et pea-, välis- või majandusminister saadab Eestist väljapoole kirja palvega toetada meie ettevõtjaid, ei ole iseenesest midagi enneolematut. Enamasti on need üldsõnalised diplomaatilised läkitused.

Postimees jõudis Palo veidi üle ühe lehekülje pikkuse kirjani, mis on detailirohke, spetsiifiline ja venekeelne (etteruttavalt: Leedu minister vastas Palole leedu keeles). Võttes arvesse, et eri riikide ministrite vahel on ametlikuks suhtluskeeleks kujunenud pigem inglise keel, võib vaid oletada, et palvekirja on valmis kirjutanud Oleg Ossinovski ettevõtte Skinest Baltija UAB kontor, mis on Leedus hätta jäänud.

Palo kirjutas selle aasta juulis oma Leedu kolleegile Rimantas Sinkevičiusele järgmist. «Kirjutan teile seoses meie hiljutise telefonikõnega ja seoses Leedu Raudteed AB kahjunõudega Skinest Baltija UAB vastu,» alustab Palo. «Skinest Baltija UAB on usaldusväärne vagunite tarnija, kellel on mitmeaastane koostöökogemus vagunite tarne vallas Leedu Raudteed ABga.»

Ta loetleb Skinest Baltija UAB teeneid Leedu ees: koos oma emaettevõttega tehakse Leedu Raudteedega koostööd juba 2005. aastast; kuni tänaseni on ettevõte tarninud 740 erinevate koormate vedamiseks mõeldud vagunit koguväärtusega umbes 53 miljonit eurot; 2012. aastal võitis Skinest Baltija UAB 76 avalikku hanget, 2013. aastal 115 hanget, aasta hiljem 102 hanget ning 2015. aastal on võidetud juba veerand korraldatud hangetest.

«Käesolevaks hetkeks on Skinest Baltija UAB sattunud Leedus kahetsusväärsesse olukorda,» jätkab Palo, kirjeldades kahe ettevõtte vahelisi lepingulisi arusaamatusi alates aastast 2011, mis päädisid tänavu 25. mail sellega, et Leedu Raudteed AB esitas Skinest Baltija UAB vastu uue kahjunõude summas 2 505 070 eurot.

Säästes lugeja veelgi detailsematest vagunitetarne- ja hankelepingute kirjeldusest (Palo loeb kolleegile näiteks sõnad peale: «Rõhutan, et kahte erinevat hankemenetlust ei saa omavahel seostada, sest iga hankeleping vastab üksnes konkreetse hanke hankedokumentides sedastatud tingimustele»), esitame kirja lõpptõdemuse: «Vastavalt eeltoodule palun Teil kui vastava valdkonna ministril ja kolleegil kaaluda nimetatud täiendava kahjunõude proportsionaalsust, asjakohasust ja põhjendatust.»

Leedu majandus- ja transpordiministeeriumist vastas Palole leedukeelses kirjas aseminister Saulius Girdauskas, et selgitada Leedu tavasid.

«Juhin tähelepanu sellele, et Leedu valitsuse kehtestatud määruste alusel ei sekku ministeerium kahe majandussubjekti vahelistesse vaidlustesse. Hoolimata sellest, et aktsiate omanik on Leedu riik, on Leedu Raudteed eraldiseisev juriidiline isik ja omab õigust võtta vastu iseseisvaid otsuseid,» seisab kirjas.

Ministeerium viitab ka Leedu põhiseadusele ja tsiviilkoodeksile, mille alusel on valitsusasutustel keelatud seaduses mitte ette nähtud administratiivsetel meetoditel sekkuda juriidiliste isikute tegevusesse. «Vaatamata sellele teeb ministeeriumile kui Leedu Raudteed aktsionärile tekkinud olukord muret,» tõdeb Girdauskas. «Soovides rahumeelse lahenduse leidmisele kaasa aidata, pöördus ministeerium Leedu Raudteede poole palvega esitada omapoolne seisukoht ja hinnang võimalikele lahendusviisidele. Nagu ministeeriumi informeeriti, lubab Leedu Raudteed näidata üles heatahtlikkust jõudmaks rahumeelse lahenduseni. Ministeerium avaldab lootust, et olukord mõlemale poolele soodsalt ka laheneb.»

Praeguse riigikogu liikme Urve Palo selgituse järgi võttis Oleg Ossinovski temaga suvel ühendust ja oli väga mures, et ettevõte Leedu Raudteed teeb neile liiga.

«Ma ei saanud talle ju öelda, et kuna sinu poeg on juhuslikult meie erakonnas ja juhuslikult kõrgel kohal ka, siis ma sind ei aita,» rääkis Palo. «Siis me otsustasimegi, et saan ministrina oma Leedu kolleegile helistada ja öelda, et ta sellele teemale otsa vaataks. Jevgeni Ossinovski ei teadnud kirjast midagi ja ma ei pidanud vajalikuks talle sellest rääkida.»

Miks polnud kirja registris? «Mina ei dokumenteeri kirju. Järelikult siin on mingi inimlik eksitus, mina ei kanna kirju registrisse.»

Palo sõnul on meelevaldne järeldada, et ta ajas Leedus ühe ärimehe asju. «See, et tegu on Skinestiga, on lihtsalt juhus. See oleks võinud olla ükskõik mis teine Eesti ettevõte. Ei saa igal pool tonti näha. Minu süda on rahul. Ma ei ületanud kuidagi oma võimu ja ma polnud ükskõikne. Ma oleks iga teise ettevõtte puhul samamoodi käitunud. Ma ei kahetse täna ka. Ma ei näe põhjust.»

KOMMENTAAR

Oleg Ossinovski, Spacecom ASi ja Skinest Grupi omanik

Olen sellest kirjast teadlik. Ma ise pöördusin ministri poole palvega aidata toetava kirjaga, kuna seda soovitas Eesti saatkond Leedus. See on täiesti normaalne protsess. Sarnast abi on kindlasti saanud ja saavad ka edaspidi paljud Eesti ettevõtjad, kes mujal tegutsedes riigipoolset toetust vajavad. Oma riigi ettevõtjate ekspordivõimet toetavad kõik riigid. Loogiliselt tegelevad sellega enamasti välisministeerium või majandusministeerium. See, millisesse erakonda kuulub konkreetne minister, ei puutu antud juhul üldse asjasse. Eesti praegune välisminister kuulub ühte ja ettevõtlusminister teise erakonda, abi sain mõlema ministeeriumi haldusalas töötavatelt inimestelt. Välisministeeriumi abi oli selles, et Eesti suursaadik Leedus Toomas Kukk osales aktiivselt mitmetel kohtumistel ja andis meile ka korduvalt nõu, mille eest tahaksin teda siinkohal eraldi tänada.

KOMMENTAAR

Jevgeni Ossinovski, SDE esimees

Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal puudub igasugune puutumus nimetatud teemaga. Olen aru saanud, et kirja ajendiks oli teises riigis probleemsesse olukorda sattunud Eesti ettevõtja abipalve majandusministeeriumile ning siinkohal ei mängi konkreetse ministri erakondlik kuuluvus kindlasti mingit rolli. Sealt edasi on minister talle ministeeriumi ametnike abiga koostatud kirjas palunud oma Leedu kolleegil kaaluda võimalusi vähendada Eesti ettevõttele seatud tõkendeid. Täpsemalt oskavad kindlasti kommenteerida toonane minister Urve Palo ja teemaga kursis olnud MKMi ametnikud.

Riigi tuge teistes riikides tegutsevatele Eesti ettevõtetele pakuvad esmajoones majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning välisministeerium välisesinduste võrgustiku kaudu. Praktilist abi suhete loomisel ja arendamisel, aga ka investeeringute kaitsel teistes riikides on saanud sajad ettevõtjad. Sarnasel moel toetavad teiste riikide vastavad riigiinstitutsioonid ka nendest riikidest pärit Eestis tegutsevaid ettevõtteid. See on igati normaalne ja tervitatav.
-------------------------------------

KILDE JEVGENI OSSINOVSKI SEOSTEST ISAGA

Jevgeni Ossinovski 15. aprillil 2015 «Pealtnägijas»

Kas vastab tõele kuulujutt, et teie isa tahab ära osta Eesti Raudtee EVR Cargo, ja ometi te kotite [Kristen] Michalit, kes selle eest hakkab otsustama?

«Ma ei ole teadlik oma isa äriplaanidest. Ei ole juba, ma ei tea, kümneid aastaid tegelikult kuidagi lähedalt huvi tundnud või veel vähem olnud kuidagi sellega seotud. Ja see, mida tema soovib või ei soovi teha,  kindlasti ei mõjuta kuidagi minu poliitilist tegevust.»

Jevgeni Ossinovski ja Skinest Grupi seostest 14. augusti 2015 Postimehe veebis

Postimehe online-intervjuus küsiti SDE esimehelt muu hulgas, kuidas saab ta end kehtestada erakonna esimehena olukorras, kus Skinest Grupp, mille nõukogu liige ta veel aasta tagasi oli, on sattunud rahvusvahelisse korruptsiooniskandaali.

Ossinovski selles probleemi ei näinud. «SDE esimehel ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal puuduvad mistahes seosed Skinest Grupi ja selle tegevusega. Minu osalus nõukogus oli alati puhtalt formaalne, tasu ma selle eest ei saanud ning otsustusprotsessis ei osalenud,» vastas ta. Ossinovski lisas, et seegi formaalne seos puudub juba aasta jagu.

Jevgeni Ossinovski ühes lauses Läti venemeelse poliitiku Nils Ušakoviga

Nils Ušakov selgitas sel suvel Läti ajalehele Diena oma suhteid Oleg Ossinovskiga, rääkides, et nad kohtusid talvel ühes kohalikus restoranis. «See oli esimene ja viimane kord, kui Riias kohtusime. Kas hilistalvel või varakevadel – täpselt ei mäleta,» ütles Ušakov selgituseks.

«Kohtusime restoranis. See oli viisakuskohtumine. Meil pole ühiseid teemasid, mida arutada. Olen küll tuttav tema pojaga, kes on Eestis Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht. Seega olen isaga kaudselt poja kaudu tuttav.» (Läti päevaleht Diena/Ärileht)

Jevgeni Ossinovski õiguslik seos ettevõttega Skinest Grupp

Ossinovski on olnud aastaid Skinest Grupi nõukogu liige ning osalenud nõukogu koosolekutel. Seda kinnitavad Skinest Grupi nõukogu koosolekute otsused-protokollid.

Tagasi üles