Eesti toetab Afganistani julgeolekut ja haridust 780 000 euroga

Afgaani tüdruk, kelle näole on joonistatud Afganistani rahvuslippu värvid.

FOTO: SCANPIX

Välisministeerium eraldas 500 000 eurot Afganistani ülesehituse usaldusrahastu ning ligi 280 000 eurot Afganistani politseijõudude toetuseks.

Usaldusrahastu panusest vähemalt pool läheb haridusvaldkonna edendamiseks, politseijõududele määratud summa läheb Afganistani kõikide piirkondade politseinike toetuseks, parandamaks nende võimekust, iseseisvat toimetulekut ja kogu riigi sisejulgeolekut, teatas Postimehele välisministeerium.

Välisminister Marina Kaljuranna sõnul on Afganistan Eesti arengukoostöö üks prioriteetriike. «Soovime panustada selle piirkonna julgeoleku ja stabiilsuse saavutamisse, mis on eriti oluline praeguse rändekriisi kontekstis. Tsiviilpanus on julgeoleku tagamiseks militaartegevuste kõrval võtmetähtsusega, et aidata Afganistanil jõuda faasi, kus riik saab ise hakkama ega sõltu enam niivõrd doonorite abist,» ütles Kaljurand.

Välisminister lisas, et julgeoleku kõrval peab Eesti oluliseks ka haridusvaldkonna edendamist Afganistanis. «Haridus on ühiskonna arengu ja stabiilsuse üks alustalasid. Lisaks usaldusrahastu kaudu toetamisele on meil Afganistaniga töös ka mitu kahepoolset haridusprojekti, näiteks õpivad Tallinna Ülikooli IT doktorantuuris kuus Kabuli Ülikooli õppejõudu,» ütles ta.

2012. aasta mais toimunud NATO Chicago tippkohtumisel võttis Eesti koos teiste rahvusvaheliste doonoritega kohustuse toetada aastatel 2015–2017 toetada Afganistani sõjaväge ja politseid. Eesti iga-aastane panus on 500 000 USA dollarit ning see on jagatud välisministeeriumi ja kaitseministeeriumi vahel. Välisministeerium toetab Afganistani politseid 300 000 dollari ehk ligi 280 000 euroga aastas.

Afganistani ülesehituse usaldusrahastu on 2002. aastal loodud Maailmapanga hallatav fond Afganistani valitsuse toetamiseks. Fondi kaudu rahastatakse erinevaid valdkondi nagu tervishoid, haridus, põllumajandus, taristud ja haldus. Eesti panustas rahastusse 500 000 eurot ka eelmisel ja üle-eelmisel aastal, suunates pool sellest hariduse toetamiseks.

Tagasi üles