Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Sõnause võitis «taristu», «poliitikale» head vastet ei leitudki

Sõnaraamatud FOTO: Toomas Huik

Taasiseseisvumispäeval välja kuulutatud presidendi sõnavõistlusel ehk sõnausel osales 593 inimest 2123 sõnaettepanekuga. Postimees.ee toob siinkohal lugejateni kõik sõnad, nii need, mis leidsid žürii äramärkimist kui ka ülejäänud ideed, kuidas üht või teist eset ja nähtust nimetada.

Sobivaid vasteid otsiti 11 mõistele, mille tähistamiseks eesti keeles kas sõna praegu pole, on ainult keerukas sõnaühend või võõrsõna, või tekitab segadust olemasoleva sõna mitmetähenduslikkus.

Võistluse töörühm otsustas iga mõiste puhul valida välja paljude heade ettepanekute hulgast ühe sõna, ent kahel juhul pidas võimalikuks soovitada vabamasse kasutusse ka sünonüüme. Poolpaksus kirjas on märgitud uudissõna, selle järel mõiste, millele vastet otsiti.

Uued sõnad

Presidendi kantselei teatel kuulutas töörühm võistluse üldvõitjaks sõna «taristu» võõrsõna «infrastruktuur» kõrvale.

Siin oli esitatud kõige rohkem vasteid, seepärast oli töörühmal raske valida, kuid lõpuks oldi üsna üksmeelselt tari-tüvest stu-liite abil tuletatud sõna «taristu» poolt. Tari-tüvi viitab tarindi kaudu struktuurile kui kandvale konstruktsioonile ja tarindamisele ehk projekteerimisele ning konstrueerimisele. Stu-liide märgib kogumit või süsteemi, võrdluseks «ajastu», «andmestu», «järvistu», «vesistu», «ühistu». Sõna esitas Andres Valdre.

AE-koostöö, (vabamas keelepruugis «averus», määrsõnana «avera») – PPP ehk public-private partnership’i asemel

Kuivõrd ühendit «avaliku ja erasektori koostöö» tuntakse hästi, leidis töörühm, et ka eesti keeles võiks mõistet tähistada vastavate sõnade lühendiga. Ettepaneku esitaja mainis lisaks, et «ae» on tore eesti sõna (Ae, naabrimees, tule appi). Mitmed pakkujad kombineerisid avaliku ja erasektori algushäälikuid ja nõnda saadi aver-tüvi.
Neid sõnu pakkusid 7 osalejat (Silvi Jänes, Margus Konnula, Susanna Laan, Andres Luga, Endel Valdas, Indrek Viil, Riina Vällo).

Avaõiguslik kohmakama avalik-õigusliku asemel

Töörühm pidas parimaks ettepanekuks seda, milles kohmakast liitomadussõnast oli välja jäetud osa, kuid sõna enda sisu jäi siiski arusaadavaks. «Avaõiguslik» läheb hästi paari «eraõiguslikuga». Ühtlasi tähendab töörühma soovitus seda, et ilmselt sobib ka «avaliku õiguse» asemel kasutada lühemat vastet «avaõigus».

Selle vaste pakkusid 8 osalejat (Priit Kersen, Ants Kollo, Jaan-Matti Lillevälja, Matti Masing, Kristel Pohlak, Signe Siimann, Andres Valdre, Riina Vällo).

Juhind – direktiiv

Paljude ettepanekute hulgast valis töörühm välja selle, mis lähtub juhinduma-tüvest. Ühest küljest iseloomustab see sõna hästi direktiivide kohustuslikkust ja teisest küljest jätab võimaluse valida direktiivide täitmise viisid.
Sõna ettepanijaid oli 4 (Eero Kangor, Jüri Puust, Toomas Raba, Maria Talihärm).

Kestlik – inglise sõna sustainable tõlkevastena

Töörühm oli küll seda meelt, et sobivas kontekstis kõlbavad ka sõnad «jätkusuutlik», «säästev» ning «elujõuline» tähistama millegi suutlikkust, ent kõikehõlmava tabavama vaste otsimisel langes eelistus kestma-tüvest moodustatud vormile «kestlik». Sõna ise on vana, esineb juba Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatus tähenduses ’(edasi)kestev, vastupidav’. Nagu märkis üks esitaja, sobiv unarsõna velmamiseks.

Sõnal oli 7 esitajat (Helger Aaresild, Ivar Jung, Kalju Jõul, Mihkel Langebraun, Olev Remsu, Endel Valdas, Kullo Vende).

Peavoolustamine – inglise sõna mainstreaming tõlkena

Sellele keerukale mõistele pakuti mitmeid sama keerukaid vasteid, ent töörühm pidas lõpuks sobivaimaks otsetõlget «peavoolustama», st «peavooluks muutma». Mingi nähtuse või teema muutumine peavooluks tähendabki seda, et nähtust või teemat on läbivalt kogu tegevuses arvesse võetud.

Sõna esitas võistlusele Mait Talts, ent nagu näitas tekstiotsing internetis, on ta juba varem kasutust leidnud.

Teisestamine – inglise termini othering vastena

Mõiste tabavaimaks vasteks pidas töörühm sõna «teisestamine», st «teiseks muutmine» nii heas kui ka halvas mõttes (teiseks, st millekski muuks, samas ka võib-olla teisejärguliseks). Paljud võistlusel osalejad lähtusid teine-tüvest, ent väljavalitu oli neist kõige lihtsam kasutada.

Sõnal oli 8 esitajat (Sirje Ainsaar, Mika Keränen, Arne Merilai, Pille Petersoo, Saue gümnaasiumi 10. b klass, Mait Talts, Sven Varkel, Riina Vällo), kuid nagu näitas tekstiotsing internetis, on ta juba mõnel pool kasutusel.

Toimeabi – senise humanitaarabi kõrvale

Töörühm pidas sobivaks toime-tüvega täiendatud liitsõna «toimeabi». Toimeabi võimaldab hädapäraselt toime tulla, toimida. Mõni teinegi ettepanek sisaldas toime-tüve, päris sageli pakuti vasteks lihtsalt «hädaabi».

Sõnal oli 5 esitajat (Katrin De Bakker, Mihkel Mikkelsaar, Kaido Rannik, Jüri Ruut, Sirje Vaaro).

Toimija – rahvusvahelises kontekstis esineva inglise termini actor või player tõlkena

Sobivaimaks vasteks pidas töörühm sõna «toimija», sest ka tegusõna toimima sobib rahvusvaheliste suhete süsteemis tegutsevate riikide jms tegevuse iseloomustamiseks. Mitmed ettepanijad pidasid heaks seda, et soome keeleski kasutatakse sama sõna.

Sõnal oli 5 esitajat (Viljar Ansko, Eero Kangor, Matti Maasikas, Karina Tamm, Kaidi Toompalu).

Vabasektor, vabamas keelepruugis vabakond – senise kolmanda sektori asemel

Töörühm valis välja liitsõna, mis on moodustatud 2002. aasta sõnavõistlusel heakskiidetud «vabaühenduse» (valitsusest sõltumatu organisatsiooni) eeskujul. Kuivõrd käibele jäävad ka terminid «avalik sektor» ja «erasektor», siis nendega kokku sobib liitsõna «vabasektor». Samas pidas töörühm heaks leiuks tuletist «vabakond» (võrdluseks «ühiskond»; sellest saab tuletada sõna «vabakondlased», st «kolmanda sektori esindajad»).

Neid sõnu esitas 12 osalejat (Marge Kohtla, Mario Luik, Matti Masing, Helle Mikk, Mihkel Mänd, Kaupo Palo, Indrek Raats, Seidi Reek, Jüri Ruut, Mait Talts, Kullo Vende, Riina Vällo).

Vastet otsiti ka sõnale «poliitika» ehk selle ala töötulemuse, mingi eluvaldkonna korrastamise nimetamiseks. Sobivat vastet töörühm ei leidnud, kuigi paari ettepanekut peeti kaalumisväärseks.

Lisamõistete hulgast otsustas töörühm soovitada kasutusse alljärgnevad sõnad

Kärgpere – tähenduses «pere, kus on sinu-minu-meie lapsed»

Selle sõnaga saab tähistada uuemat perekonna tüüpi, kus kasvavad korraga eri vanemate lapsed. Töörühmale tundus see aktuaalne ja huvitav leid. Ettepaneku esitas Kristel Kärner.

Tundetaip – ühendi «emotsionaalne intelligentsus» omasõnalise vastena

Emotsionaalne intelligentsus (inglise emotional intelligence, eQ) on uuemal ajal järjest rohkem tuntuks saav mõiste, millega märgitakse oskust või võimet iseenda või teiste tundeid kindlaks teha, hinnata ja juhtida. Ettepaneku esitas Rain Kooli.

Lisaks tõsteti esile sõna «penipaun» inglise sõna doggiebag leidliku tõlkevastena (esitaja Kaarel Kaas). Selle sõnaga saab märkida restorani- ja kohvikueine ülejääkide kaasapakkimiseks kasutatavaid kotte või karpe.

Sõnad, mis ei osutunud väljavalituks, kuid pakuti presidendi nimetatud sõnade vasteteks

Actor/player
Aktiivik, aktist, aktoon, aktor, asjats, avatar, emand, esiisik, esind, esirühm, esmanäi, ettur, huvilane, huvirühm, ilmaja, ilmasupikeetja, ilmategija, iseus, juhtisik, juhtmängija, juhtrühm, kaaser, kaasur, kantur, keham, kursaar, kuuglist, kõlastaja, miits, mõguja, mõjuk, mõjundaja, mõjunik, mõjur, mõjustaja, mängija, mängujuht, mängur, mürsik, nuppur, näitleja, osalik, osaline, osandik, osapool, osar, osaõiguslane, osiline, panustaja, peatoimija, pond, põhitegija, raaver, raavur, radija, rahvah, rihk, rügija, subjekt, sugija, survend, tailer, tebija, tegelane, teger, tegevkond, tegija, teguleja, tegur, teoline, teomees, tiktiiv, toimaja, toimek, toimekas, toimendaja, toimer, toimija, toimitaja, toimlane, toimleja, toimler, toimur, tomka, tuumant, tuumar, tuumard, tuumikum, vunker, välileja, välistoimija, välur.

Avalik-õiguslik
Ava, avahuvi, avahuvine, avaju, avajuura, avajuurika, avalikõiguslik, avaline, avalis, avalus, avapiirne, avaseadlik, avasõlik, avatis, avatlik, avaõiguslik, avelis-, avur, avõsk, eriõigustik, hõimuväeline, hõimväeline, hämarõiguslik, ilmvoli, inimkondlik, kõigelik, libaäriline, lüümeõiguslik, maisane, raatel, rahvaõiguslik, rahvalik, rahvarahaline, rahvasäädik, rahvateenerilik, riigialune, riigivoline, riiklik, seadusfirma, seadusühing, seanisatsioon, seatud, semukondlik, silmenduv, sätlik, säädne, tõeseadne, tõiveline, volilik, võimuõiguslik, õigalik, õiglik, õivalik, ühim, ühishüveline, ühislik, ühisomane, ühisõiguslik.

Direktiiv
akord, drigoliin, edusk, eesk, eeskiri, eetse, elinorm, ete, ettekirje, ettekirjutus, eurojuhis, eurokorraldus, eurokov, eurokäsk, euronöör, eurosoov, eurosuunis, eurotahe, felsum, juhend, juhendlik, juhind, juhis, juhiskiri, juhitis, juhivus, juhtel, juhtlik, juhtmus, juhtmäärus, juhtnöör, juhtsuund, kohund, kohuskiri, kohutis, käse, käselus, käsend, käsikumus, käsk, käskjuhis, käskus, käsukas, käsuliin, käsund, liidukohustus, manistus, määratis, noolak, norming, normis, nõuks, ohje, ohjend, pürik, raamjuhis, reeglus, rekt, rihtis, seadis, seadmik, seaduslatter, sihend, sihind, spunk, sunde, sunnis, survend, suunand, suundis, suundus, suune, suunis, säsil, säting, teevis, tikt, tires, tiretis, triivliin, tunnusotsus, tüüring, vabamäärus, vaus, viibik, viiter, viitjuhis, volijuhend, volik, väsund, õigusjuhis, ülemkäsk.

Humanitaarabi
abbi, abi, abianne, abim, abimus, abing, abitugi, aitis, alusabi, andabi, arenguabi, asjahea, avitelu, avitis, avitus, baasabi, ellujäämisabi, elmeabi, eluabi, eluavitus, elunodi, eluoluabi, elutoimeabi, elutugi, eriabi, habi, halastusabi, haletis, helbusabi, heldtegu, heldusabi, hellandus, helpus, hooleabi, hooling, hoolivusabi, hubi, humaanabi, humaar, humabi, humand, humbi, humis, hädaabi, hädaleevend, hääm, häändus, inimabi, jätkuabi, kergend, kimbatustugi, lahkend, leeve, leevus, ligihool, olmeabi, toimeabi, tugijõud, vanauus, üllasabi.

Infrastruktuur
abivõrgustik, algehitis, algtarind, allehitus, allettevõtlus, allkooslus, allkude, alltoestik, allum, alusehitus, aluskond, alusrake, alustik, alustoestik, alusvara, alusvõrgustik, elosäte, eluvõrk, emapuu, haldevõrk, hallang, hõlmistu, hõlmitus, hõlvla, infa, infis, infra, invõrk, juuretasand, juurmik, kehis, kobartarind, koestu, kogumla, kärjela, kärjend, lõimend, maandevõrk, maastrik, meetla, nõja, olmekimbundus, olmekimp, põhivõrgustik, põhjelmu, põim, põim-ala, rajand, rakendvõrk, rootsik, sideus, siduk, sidum, sidusteem, sõlmistu, sõlmus, sõrgustik, talitlustagu, teljestu, toeskond, toesvara, toimevärk, tugila, tugipõimik, velu, viijum, võimevõrk, võrkpinevus, värkvõrk, ühenduslõim, üldsusvara.

Kolmas sektor
agarkond, aatekond, agarliitlased, agartöö liitlased, aktiivsektor, eestveosektor, erald, eralus, eram, hakatushulk, helaja, huvisektor, häälmussektor, hüvikond, iseilm, iselussektor, jõudikud, kodakond, kodakooslus, kodalased, kodamu, kodanikusektor, kodukaar, kogukondlus, kolmektor, kolmlus, koosla, mestiala, mestisektor, omailm, omakodalus, omapäilased, rahvalõik, rahvatalg, rahvatiib, seltsisektor, sädemkond, sülemsektor, taidlusäri, teguskond, tugivägi, vabakojad, vabasektor, ühissektor.

Mainstreaming
esikultuuristamine, haaravus, haarne, hoopkaup, huvigratsioon, hõimamine, hõlme, hõlmumine, igasus, kehtestamine, keskteelik, koguarvamus, kogusus, koguvird, kõigildamine, kõigildus, kõikimine, lahõstamine, lumpendamine, lõimeliin, massistamine, matsimine, peanööring, röömitamine, sobistumine, süvahoovus, süvalaiendamine, tiimistamine, tuumsõõlamine, vikerkaaslus, voolusängistamine, ühepulgalisus, ühispärastamine, ühistaandus, üldrehnung, üldvird.

Othering
erakustamine, erimine, erindamine, erisustus, hiilama, hõlmang, irdimine, jägimine, kaasumine, karpimine, klompumine, kupitsus, meiestamine, muhandumine, muustamine, nemastamine, nendestamine, perramine, ringpiiristamine, siseringlus, seltsringlus, teislus, teistmoodur, võõraeristus, võõrendamine, võõrikpiire, väljatarstamine.

Poliitika (neist sõnadest õiget vastet ei leitud)
aatika, alfandus, alustik, hoobits, huuve, huvikulg, juhitis, kavastik, kavaus, kehe, kehtus, kordum,
korraldus, kursindus, käram, käramik, käramus, leppemus, leppesus, meneviis, miipol, miitika, mõjundus, mõjur, mõting, ohjamus, ohmis, olmeviis, platee, polem, poliiting, poliitpratseedo, poliits, polisioon, poliss, polistik, polka, puhkimine, pula, rahvaeesrinne, rakendustee, rakketee, riigirida, räsum, seadmus, seatus, sebimine, suunaotsus, tahmatsioon, tehtimus, toimula, töölus, töömus, tööus,
vada, vaidung, verming, viidastik, viskand, võimuk.

PPP
abira, AE-koostöö, ahmer, are, avaerateenus, avalik-äriline semulus, avapripar, avarkoostöö, avarlus,
aveliit, avera, erahaldus, erakoostöö, era-valla ühislepe, era-võimu-lepe, haarrakend, haartöö, halder, haldäri, halutöö, hangistöö, harupartnerlus, kahas, kojalõim, koostükk, liitetöö, mesting, Pu-Pi-Pa, põimlus, põimpakett, põimtöö, segaettevõtlus, sekotö, sümbiosektor, talgulus, talguäri, äritalgud, ühishüveline, ühistegu, üld-era koostöö.

Sustainable
ajatugev, edasijõudlev, edupidev, eluhoidev, eluhoidlik, elujõuline, elujätlik, elupädev, elurikas, elutav
eluvõimeline, eluvägi(ne), erges, ernoomiline, heakasv, heakestev, heapidav, hoidlev, hoidlik, hoimiv, hoolmav, hääteline, hüvane, igamus, igamuslik, igine, jädev, jäestuv, järjekestev, jätkujõuline, jätkupidev, jätkusuutev, jätkusuutlik, jätkusõbralik, jätkusääslik, jätkutagav, jäävne, kangeline, kestlik, körk, kürjev, liugjas, pellav, pihakas, püsirik, püsivõimeline, püsiväekas, rohetoimiv, suutevalmis, säilettagav, taasedukas, teoterve, toimevisa, toimimissuutlik, tulevvaatlik, väärtlik, õduv, ökoomne.

Sõnavõistlusele esitatud ettepanekuid kaalus vabariigi presidendi kantselei ja Eesti Keele Instituudi koostöös moodustatud töörühm, kuhu kuulus korraldustoimkonnaga kokku 30 inimest: Doris Kareva, Krista Kerge, Katrin Kern, Toomas Kiho, Margit Langemets, Siiri Lauk, Ülle Madise, Iivi Anna Masso, Helle Metslang, Maria Mälksoo, Renate Pajusalu, Peeter Päll, Maire Raadik, Jüri Raidla, Peeter Saari, Kaja Sarapuu, Karl Martin Sinijärv, Urmas Sutrop – töörühma juht, Kaarel Tarand, Arvi Tavast, Indrek Treufeldt, Udo Uibo, Mart Ummelas, Tiia Valdre, Raivo Vare, Tõnu Viik, Jaan Õispuu; Mailis Neppo, Kai Oro, Mariliis Vahe.
 

Tagasi üles
Back