Linnar Priimäe senine ametikoht Tallinna Ülikoolis kaob sügisest

Linnar Priimägi

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Tallinna Ülikooli reklaami- ja imagoloogia dotsent Linnar Priimägi sügisest enam oma senises ametis ei jätka. Ehkki ülikooli rektor Tiit Land tegi novembris Priimäele hoiatuse seoses tema käitumisega Tallinna Kadrioru saksa gümnaasiumi külalislektorina, kinnitab ülikool, et otsus kaotada reklaami- ja imagoloogia dotsendi ametikoht ei ole kuidagi selle vahejuhtumiga seotud.

Rektor Tiit Land kuulutas möödunud nädalal välja avaliku konkursi õppejõudude ja teadustöötajate ametikohtade täitmiseks alates selle aasta 1. septembrist. Reklaami- ja imagoloogia dotsendi ametikohta, mida 31. augustini täidab dotsent Linnar Priimägi, aga välja ei kuulutatud.

Uute ametikohtade väljakuulutamisel lähtus ülikool uutest väljakutsetest. «Me oleme muutnud õppekavasid ja siit ka uued vajadused,» ütles Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktor Katrin Saks.

«Mis puudutab reklaami ja imagoloogia õppekava, siis oleme korduvalt konsulteerinud võimalike tööandjatega ja nende ettepanekutest lähtuvalt muudame õppekava palju praktilisemaks. Loodame kaasata proffe erinevatest reklaamifirmadest. Läbirääkimised käivad.»

See pole ainus ametikoht, mida selles instituudis välja ei kuulutata. Muutusi on teisigi, ka uusi ametikohti, mida enne polnud. Näiteks kultuuridevahelise kommunikatsiooni professor. Seda nõuavad ülikooli kinnitusel nii sündmused maailmas kui ka fakt, et Balti filmi- ja meediakoolis (BFM) õpib noori 44 riigist.

«Uus on ka see, et otsime BFMi koosseisu lektorit, kes aitaks ette valmistada vene keeles töötavaid meediaspetsialiste,» lisas Saks.

Professori ametikohad luuakse senati otsusega, teiste üle otsustab instituudi direktor. Antud juhul on otsused heaks kiitnud ka BFMi nõukogu.

Novembri alguses lahvatas skandaal, kui külalislektor Linnar Priimägi avaldas sotsiaalmeedias Kadrioru saksa gümnaasiumi direktori aadressil ropu sõimukirja pärast seda, kui mehel ei õnnestunud pääseda ettenähtud tunni eel aulasse sisse. Kool andis selgituse ja ootas Priimäelt avalikku vabandust. Viimane jäi hoopis ootama koolilt vabandust.

Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht Sulev Oll kinnitas, et reklaami- ja imagoloogia dotsendi ametikoha välja kuulutamata jätmine ei ole seotud Linnar Priimäe käitumisega mullu novembris. Küll mõistis ülikool Priimäe tegevuse selgelt hukka.

«Rektor Tiit Land tegi novembris talle hoiatuse, kuna oma käitumisega Kadrioru saksa gümnaasiumi külalislektorina kahjustas Priimägi ka oma tööandja mainet. Nimelt oli tema nimi selle konflikti puhul selgelt seotud Tallinna Ülikooliga,» märkis ta.

Priimägi: meil jäi sõbralik kokkulepe

Priimägi ütles Postimehele, et tal jäi ülikooliga sõbralik kokkulepe. «Jätkan septembrist ülikoolis, kuid teistel alustel. Leppisime kokku, et jään endiselt õpetama ja saan palka, kuid mitte enam sellel ametikohal,» lausus ta.

Ülikooli kommunikatsioonijuht Sulev Oll selgitas, et alates septembrist ei ole Priimägi enam Tallinna Ülikooli koosseisuline dotsent, samas rakenduvad muudatused reklaami ja imagoloogia õppekavas samm-sammult.

«Osal eelmise versiooni järgi õppivatel tudengitel on lõpetamine alles ees. Ka Linnar Priimäe õpetamis- ja juhendamiskoormust kohaldatakse uuendustele vastavaks. Õpetusalal, kus ülikool Priimäe kompetentsi ka edaspidi vajab, saab temaga sõlmida eraldi lepinguid,» nentis Oll.

Priimägi mõtiskles, et tal olekski rohkem aega tarvis. Temalt on tellitud mälestusteraamat ja lisaks tahab ta veel mitu õpikut kirjutada, kuna aastate jooksul on kogunenud rohkelt materjali.

«Hakkasin mõtlema, et kuna mina ainsana … Mina olen välja töötanud selle aine, mille nimi on imagoloogia, mida ainsana Tallinna Ülikoolis loetakse, siis peaksin selle ka ära vormistama, muidu ei jää minust midagi peale üliõpilaste konspektide,» rääkis ta. «Ühesõnaga mingisugune selline elu ümberkorraldus tuleb teha. Olen 61-aastane, saan 62. Nüüd on aeg midagi kirja panna.»

Tagasi üles