Täna peeti Tallinnas Vabaduse väljakul Eesti Vabariigi 98. aastapäeva paraad, kus marssis ligi 1100 kaitseväelast, kaitseliitlast ja sisekaitseakadeemia kadetti, samuti liitlaste üksused.

Vabariigi aastapäeva paraadi võttis vastu president Toomas Hendrik Ilves, paraadi juhatas kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras ja rivistas kaitseväe ülemveebel Siim Saliste.

Paraadil osalesid ligi 1100 kaitseväelast, kaitseliitlast ja sisekaitseakadeemia kadetti, samuti liitlaste üksused ja 90 ühikut tehnikat. Esindatud olid kõik väeliigid, kaitseväe ühendatud õppeasutused, Balti kaitsekolledž, Vahipataljon, staabi- ja sidepataljon, 1. ja 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus, Kaitseliidu Harju ja Rapla malevad ning kaitseliidu akadeemiline malevkond ja sisekaitseakadeemia kadetid.

Esimest korda osalesid paraadil pioneeripataljon kaitseväelased koos uute mobiilsete lahingutoetussillasüsteemidega.

Eesti Vabariigi 98. aastapäeva paraadil osalesid ka Ameerika Ühendriikide Eestis viibiv väekontingent ligi 70 kaitseväelase ja 4 soomustransportööriga. Lisaks ameeriklastele võttis paraadist osa ka Ühendkuningriigi rühmasuurune üksus ning Belgia, Poola, Läti ja Leedu liputoimkonnad.

Relvastusest ja tehnikast sai paraadil lisaks käsitulirelvadele näha 155- ja 122-millimeetriseid haubitsaid, õhutõrjekahurit ZU-23-2, õhutõrjeraketikompleksi Mistral, tankitõrjesüsteeme MILAN ja Javelin, 120-millimeetrist miinipildujat, soomustransportööre Sisu XA-188 ja Stryker, mobiilset õhuseireradarit Ground Master 403 ning lahinguteenindustoetuse sõidukeid.

Paraadist tegid ülelennu Eesti õhuväe kopterid ning politsei- ja piirivalveameti lennuk, Balti riikide õhuruumi turvavad Belgia hävitajad, samuti Hispaania hävitajad ning NATO eelhoiatuse ja õhuruumi juhtimise süsteemi lennuk AWACS E-3.

Muusikat esitasid kaitseväe ning politsei- ja piirivalveorkester. Pärast paraadi oli sellel osalenud tehnikat võimalik näha Vabaduse väljakul toimuval näitusel.