EIK kavatseb 10 000 euro eest edendada võrdset kohtlemist Eestis

FOTO: Marko Saarm/Sakala

SA Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) taotleb hasartmängumaksu nõukogult üle 90 000 euro võrdse kohtlemise edendamiseks Eestis, aasta lõpuni kestva projekti kogumaksumus on ligi 115 000 eurot.

Sarnaselt varasematele aastatele, on võrdse kohtlemise valdkonnas suurimaks väljakutseks võrdse kohtlemise seadusandluse vähene mõju ühiskonnas, mida antud projektiga soovitakse muuta, seisab projekti kirjelduses.

Projekti eesmärkideks on tõsta Eesti avalikkuse teadlikkust võrdse kohtlemise teemast ja koondada valdkonnas tegutsevaid kodanikuühendusi, samuti tõsta juristide ja advokaatide teadlikkust võrdse kohtlemise teemast ning tagada seeläbi diskrimineerimise ohvrite senisest parem kaitse.

Ühtlasi kavatseb sihtasutus uurida ka võõraviha põhjusi ja levikut Eesti ühiskonnas, kuna viimasel aastal on võrdse kohtlemise teemad saanud tähelepanu eelkõige pagulasteemaliste debattide valguses.

Sihtasutuse hinnangul on võrdse kohtlemise puhul endiselt tegu valdkonnaga, mis vajab veel laialdast tutvustamist, et kõigi inimeste õigus olla võrdset koheldud oleks teadvustatud ja kaitstud.

Projektis osaleb ka endine soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper.

Tagasi üles