Kuritegude arv Tallinnas väheneb

Põhja prefekt Kristian Jaani.

FOTO: Mihkel Maripuu

Põhja prefekt Kristian Jaani andis Tallinna linnavolikogul ülevaate Tallinna õiguskorrast.

Registreeritud kuriteod linnaosade lõikes

Jaani sõnul on Tallinnas linnaosade lõikes kuritegevus enamjaolt vähenenud. Kuritegude arv on kasvanud vaid Põhja-Tallinnas ja Haaberstis. «Üheprotsendiline tõus Põhja-Tallinnas tuleb üldjuhul vägivallakuritegudest. Haabersti linnaosa on kuritegevuse statistikas erilisel kohal aga seetõttu, et sealse kuritegevuse kasvu annab selline kuriteoliik nagu valeraha,» rääkis Jaani. Haaberstisse satub tema sõnul nii palju valeraha seetõttu, et seal asub sularahakeskus, kuhu tuuakse sularaha kogu Eestist, ning väga suur osa võltsitud eurokupüüre avastataksegi just sularahakeskuses. Kuna võltsitud rahatähed registreeritakse üldiselt nende avastamise kohas ehk siis Haabersti linnaosas, siis näitabki statistika Haaberstis kuritegevuse kasvu.

Inimkannatanuga liiklusõnnetused

«Liiklusõnnetustes hukkunuid oli eelmisel aastal võrreldes varasemaga rohkem ja eriti paistis selles osas silma Kesklinna politseijaoskonna territoorium, kus oli viis hukkunut rohkem,» nentis Jaani.

Selliste liiklusõnnetuste arv, kus inimesed viga said, kasvas möödunud aastal Kesklinnas, Lasnamäel, Kristiines ja veidi ka Haaberstis. Pirital jäi õnnetuste arv samaks ning ülejäänud linnaosades vähenes.

Vägivallakuriteod ja röövimised

«Vägivallakuritegude arvu kasvust enamuse annab lähisuhtevägivald, ehk vägivald, mis leiab aset koduseinte vahel. Juhtumite arvu kasv on tingitud sellest, et inimesed ei lepi enam sellega ja teatavad lähisuhtevägivalla juhtumitest järjest rohkem. Kui inimene ise teada ei anna, siis saam me teada naabritelt, kohalikust omavalitsusest, sotsiaaltöötajatelt, koolidest ja lasteaedadest. Inimeste teadlikkus ja sellise tegevuse mitteaktsepteerimine on see, mis statistikas seda numbrit suurendab,» rääkis Jaani.

«Röövimiste arv näitab langustrendi. Ainuüksi Haaberstis on neid 56 protsenti vähem, ka Mustamäel on röövimiste arv vähenenud. Pisut on see number tõusnud Kristiines ja Nõmmel, aga siin on olnud tegemist konkreetsete gruppidega, kes panid lühikese aja jooksul toime terve hulga röövimisi. Need isikud on tänaseks kätte saadud. Paraku tekib aeg-ajalt linnas alaealiste punte, kelle väljas hängimise ainus eesmärk oligi kellelegi peksa anda või kelleltki midagi ära võtta,» ütles Jaani.

Tugev piir

«Tallinna lennujaama, kus on ka meie välispiir, saabuvad kolmandatest riikidest sageli inimesed, kes ei oska selgitada, mis on nende reisi eesmärk. Sageli tehakse sealsamas otsus ja seda inimest riiki ei lubata. Sellele me pöörame väga palju tähelepanu,» rõhutas prefekt.

Bermuuda kolmnurk

Bermuda kolmnurgas on prefekti sõnul tõusnud väljakutsete arv ja see näitab piirkonna problemaatikat. «Kui me ütleme, et kuritegude arv on 20 protsenti langenud, siis see tuleneb varavastastest kuritegudest, mille osas toimus dekriminaliseerimine ning väärtegude arv seal on vastavalt tõusnud,» selgitas ta.

«Bermuda kolmnurk on jätkuvalt koht, millele tuleb tähelepanu pöörata. Täna me peame seal toimuvale reageerima liiga palju ja seal tuleks muuta keskkonda. Seda oleme püüdnud ka erinevate koostööpartnerite, sealhulgas ka koos Tallinna linnaga teha, aga sellega tuleb edasi tegeleda. Sest minu hinnangul on ühes väikeses piirkonnas liiga palju lõbustusasutusi,» arvas Jaani.

Tagasi üles