Ettevõte saab Vao ja Vägeva majutuskeskuste renoveerimiseks 350 000 eurot

AS Hoolekandeteenused kinnisvarajuhi sõnul ei vasta tänased varjupaigataotlejatele mõeldud korterid nõuetele.

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Siseministeerium rahuldas ASi Hoolekandeteenused taotluse, millega tahetakse renoveerida varjupaigataotlejate majutamiseks mõeldud Vao ja Vägeva keskused.

Ettevõte tegi veebruari keskpaigas taotluse, milles palus Vao ja Vägeva varjupaigataotlejate majutuskeskuste renoveerimiseks kokku 350 000 eurot. Selle summa hulka on arvestatud majutuskeskuste renoveerimise ja sisustamise kulud ja toetusperioodil ka valvekulud.

Sealjuures seisis taotluses, et toetussummast enamik ehk 75 protsenti tuleks varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondist (AMIF) ning ülejäänu ehk 87 500 eurot oleks riiklik finantseering.

Korterid ei vasta nõuetele

«Mehitatud valve olemasolu peame vajalikuks eelnevalt juhtunud sündmuste pärast, näiteks Vao keskuse seina süütamine,» selgitas ettevõtte kinnisvarajuht.

AS Hoolekandeteenused kinnisvarajuht Tiit Tsarski selgitas, et projekti tulemusel suurenevad majutuskeskuses õppimise ja vaba aja sisustamise võimalused ning kõik Vao 70 varjupaigataotlejat ja Vägeva tulevased varjupaigataotlejad on majutatud elementaarsetele tingimustele vastavates ruumides. Vägevale on arvestatud kohti kuni 14-le varjupaigataotlejale.

Samas aga märkis ta, et Vägevale hakatakse varjupaigataotlejaid majutama alles siis, kui nad Vaole enam ära ei mahu. «Viimastel kuudel pole varjupaigataotlejate arv igatahes suurenenud,» nentis Tsarski.

Ehitustööd peaksid algama aprillis ja projekti kestvuseks on planeeritud 13 kuud. «Varjupaigataotlejad ei pea renoveerimise ajal mujale kolima, sest kortereid plaanime renoveerida ükshaaval. Korterite renoveerimine on möödapääsmatu, kuna nende seisukord ei vasta nõuetele,» põhjendas kinnisvarajuht renoveerimise vajalikkust.

Sealjuures läheb osa summast ka toetusperioodil ööpäevaringse mehitatud valve tagamisele. «Mehitatud valve olemasolu peame vajalikuks eelnevalt juhtunud sündmuste pärast, näiteks Vao keskuse seina süütamine,» selgitas Tsarski.

Kantsler kiitis heaks

Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna kiitis eile taotluse heaks ning kantsleri käskkirjaga rahastatakse projekti täies ulatuses ehk 350 000 euroga - 262 500 eurot tuleb varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondist ning 87 500 eurot riiklikust kaasfinantseeringust.

Kantsler leidis, et otsetoetuse andmine on põhjendatud, kuna välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusest tulenevalt tagab majutuskeskuse ülesannete täitmise sotsiaalministeerium. Viimane on majutuskeskuse teenuse osutamiseks sõlminud halduslepingu just ASiga Hoolekandeteenused.

Aasta algul pöördus ettevõte ka valitsuse poole, et see eraldaks reservfondist 342 000 eurot, mis aitaks varjupaigataotlejatele majutuskeskust Vägevale rajada. Kuna ettevõtte sai renoveerimistoetuse, läheb valitsusele esitatud taotlus Tsarski sõnul vähendamisele.

Tagasi üles